Immunologia rozrodu

 0    16 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Do czego się przyczynia fakt obecnosci ludzki endogennych retrowirusów HERV stanowiących kilka % genomu?
Lernen beginnen
Do tego, że syncytiotrofoblast wytwarza syncytynę umozliwiającą tworzenie syncytiów oraz HERV powoduje zmniejszenie ekspresji MHC
Jak dochodzi do implantacji blastocysty?
Lernen beginnen
Chemokiny wytwarzane przez błonę śluzową macicy w okresie wydzilniczym powoduje aktywację integryn blastocysty, oraz selektyny L, wiążą się one z mucynami na powierzchni bł. śluzowej
Jak dochodzi do przekształcenia się bł. śluzowej macicy w doczesną?
Lernen beginnen
Dochodzi do rozwoju reakcji zapalnej, gdzie wytwarzane są cytokiny IL-1, IL15, chemokiny pobudzające wzrost i różnicowanie bł. śluzowej
Jakie cytokiny indukują powstawanie łożyska?
Lernen beginnen
kontakt doczesnej i trofoblastu powoduje wydzielanie LIF oraz IL-11
Co powoduje zwiekszona odp. w bł śluzowej macicy po implantacji, a co zmniejszona?
sdfsdf
Lernen beginnen
Zwiększona odp powoduje zbyt płytką inwazję trofoblastu, co prowadzi do stanu przedrzucawkowego
a zmniejszona odp. do zbyt głebokiej inwazji trofoblastu co powoduje powstanie łożyska przerośniętego, co możę doprowadzić do groźnych krwawień któe często kończą się usunięciem macicy
Mechanizmy obrony trofoblastu przed ukł. odpornościowym matki?
dfgfdg
Lernen beginnen
brak klasycznych MHC I oraz II, z wyjątkiem HLA-C. Duża ekspresja nieklasycznych MHC Ib - HLA-G, HLA-E oraz rozpuszczalne MICA, MICB (aktywacja na ślepo NK)
obecnosć CD55(DAF), CD46(MCP), CD59(protektyna) - hamowanie ukł. dopełniacza, FASL - ligand śmierci dla akt. limfocytów
Co pwooduje wzrost ilości uNK w bł. śluzowej macicy?
Lernen beginnen
progesteron, IL-15, chemokiny wytwarzane przez trofoblast CXCL12(SFD-1) oraz CCL3 (MIP-1alfa)
Zasadnicza rola uNK w przebiegu ciąży?
Lernen beginnen
Rozwój prawidłowego unaczynienia łożyska, któe trwa do 20 tygodnia ciąży
Co wytwarzają uNK?
Lernen beginnen
1. czynnik wzrostu łożyska PLGF, 2. czynnik wzrostu śródbłonka naczyń C VEGF-C, 3. angiopoetyna 2, 4. LIF, 5. chemokiny, 6. cytokiny IFN-gamma, TNF-alfa, GM-CSF
Dlaczego IFN-gamma jest bardzo ważną cytokiną dla przebiegu ciąży?
Lernen beginnen
indukuje wytwarzanie IDO w komórkach trofoblastu, makrofagach i DC
Co jeśli nie dojdzie do przestrojenia odp. z Th1 na Th2?
Lernen beginnen
nawracające spontainiczne proonienia oraz rzucawka porodowa
W jaki sposób komórki dendrytyczne biorą udział w tolerancji płodu?
Lernen beginnen
fagocytując apoptotyczny trofoblast nie otrzymują sygnałów kostymulujących, dlatego limf. T które rozpoznają prezentowane im przez DC antygeny ulegają anergii albo przechodzą w Treg
Do czego może prowadzić zwiększenie się liczby Treg w krwi obwodowej podczas ciąży?
Lernen beginnen
Do złagodzenia niektóych choró autoimmunizacyjnych
Jakie mogą być przyczyny immunulogiczne niepłodności?
Lernen beginnen
1. autoimmunizacyjne zapalenie jądra lub jajnika, 2. przciwciała przeciwplemnikowe u mężczyzn lub u kobiet
Co to są ASA?
Lernen beginnen
Przeciwciała antyplemnikowe
przed czym chroni karmienie piersią?
Lernen beginnen
Zakażeniami ukł. oddechowego, zapaleniem ucha środkowego, biegunkami infekcyjnymi, a wcześniaki dodatkowo przed posocznicą i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.