Odporność przeciwzakaźna

 0    13 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co powoduje przeziębienia?
Lernen beginnen
W 90% są to rynowirusy, adenowirusy, grupy, paragrypy
Jakie są grupy wirusów pod względem patogenezy?
Lernen beginnen
1. Indukujące ostre zakażenie tj. polio, odra, różyczka, HAV, wirus Ebola, 2. indukujące przewlekłe zakażenia - wirusy z grupy Herpes - HPV, EBV, HBV, HCV, CMV, ospa wietrzna, wirus JC
Jakie są mechanizmy nieswoiste odp. przeciwwirusowej?
Lernen beginnen
1 bariery mechaniczne, 2. interferony, 3. inflamasom, 4. teteryny blokujące pączkowanie wirusów, 5. NK, NKT, DC
Co to jest inflamasom?
Lernen beginnen
wewnętrzkomórkowy kompleks białek aktywujący kaspazę 1 co powoduje powstanie aktywnej IL-1 oraz IL-18 oraz dostarcza sygnały niebezpieczeństwa przez alarminy
W jakim przypadku aktywowane są teteryny?
Lernen beginnen
W przypadku retrowirusów, filowirusów oraz Herpes
Jaki charakter ma odpowiedź przeciwwirusowa?
Lernen beginnen
oligoklonalny(początkowow limfopenia, ekspansja tylko swoistych klonów Tc) i ograniczona czasowo (po eleiminaji wirusa następuje delecja klonalna limfocytów o dużym powinowactwie, zostają tylko pamieci)
Co jest sygnałem do przejścia z fazy ostrej do fazy pamięci w odp. przeciwwirusowej?
Lernen beginnen
AICD - śmierć w wyniku aktywacji, gdy nie ma sygnału pobudzenia przez TCR, to wygrywają czynniki proapoptotyczne ze strony FASL
Czym się charakteryzują limfocyty T pamięci centralne?
Lernen beginnen
duża ekspresja CD62L oraz CCR7
Czym się charakteryzują limfocyty T pamięci efektorowa?
Lernen beginnen
mała ekspresja CD62L oraz CCR7
Co to jest odporność heterologiczna?
Lernen beginnen
zjawisko odpowiedzi limfocyty T pamięci swoistego wobec konkretnego wirusa na inny zupełnie wirus, bo umie on rozpoznawać niejeden epitop
Jaki jest podstawowy mechanizm ucieczki wirusa przed odp. immunologiczną?
Lernen beginnen
Mutageneza - zmiana nawet kilka razy, powstawanie nowych serotypów, wirus HIV jest mistrzem bo jego odwrotna transkryptaza ma duża omyłkowość
Przykłady mechanizmów zakażania komórek docelowych przez wirusy?
sdfsdf
Lernen beginnen
1. wykorzystanie receptorów dla CR2 (EBV), receptory lektynowe DC-SIGN na mieloidalnych DC(HIV, CMV, koronarowirus powodujący ciężkie zapalenie płuc SARS, wirus Ebola)2. mimikra receptorowa - wiążą cytokiny i mocno stymulują proliferację
np. HH-9, KSHV - transformacja do mięsaka Kaposiego. Wykorzystuje to także CMV, 3. wirokiny, wirusowe analogi cytokin - IL-10 przez EBV oraz CMV
Dlaczego DC są tak ważnym obiektem ataku przez wirusy?
Lernen beginnen
Bo spotykane są na pierwszej linii obrony, są doskonałymi transporterami, mogą migrować między tkankami, wirus odry powoduje np. jej apoptoze indukując stan przejściowej supresji, DC są ważnym inicjatorem odp.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.