Układ krążenia - Histologia

 0    103 Datenblatt    wadabase1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Z czego powstaje układ sercowo-naczyniowy?
Lernen beginnen
Z mezodermy
Gdzie ikiedy powstają wyspy krwiotwórcze?
Lernen beginnen
Między 13, a 15 dniem rozwoju zarodkowego w mezodermie pozazarodkowej ściany pęcherzyka żółtkowego
Z czego składa się warstwa wewnętrzna i obwodowa wysp krwiotwórczych?
Lernen beginnen
Wewnętrza - z hematogonii, z których powstają elementy morfotyczne krwi, Obwodowa - angioblastów będących pierwotnymi komórkami śródbłonka
Czym jest waskulogeneza i kiedy zachodzi?
Lernen beginnen
Tworzenie sie pierwotncyh naczyń krwionośnych z wrastających do mezodermy pierwotnych cewek naczyń krwionośnych około 18 dnia rozwoju zarodkowego
Czynniki regulujące waskulogenezę?
Lernen beginnen
1. Naczyniowy czynnik wzrostu (VEGF) 2. Leptyna, wydzielana przez kom. tłuszczowe
Jak nazywa sie tworzenie naczyń i kiedy zachdzi?
Lernen beginnen
Angiogeneza, zachodzi po zakończeniu fazy waskulogenezy
Fizjologiczne i niefizjologiczne tworzenie się naczyń?
Lernen beginnen
Fizjologiczne: 1. w trenowanym mięśniu sercowwym 2. odnowa błony śluzowej macicy 3. gojenie się ran. Patologiczne w rozroście nowotworów litowych.
Rozwój serca w zyciu płodowym
Lernen beginnen
W części głowowej tarczy zarodkowej parzystych sznurów sercowych około 20 dnia zycia płodowego parzyste sznury sercowe zyskują światło, 22 dnia cewy nasierdziowe łącza się w cewę wsierdziową, z której rozwija sie serce
Od którego dnia życia płodowego serce rozpoczyna czynność skurczową?
Lernen beginnen
Od 22 dnia
Średnica naczyń włosowatych zwykłych i zatokowych?
Lernen beginnen
Zwykłe - 4-10µm Zatokowe - 30-40µm
Średnica t. sprężystych dużych, mięśniowych dużych i średnich i mięśniowych małych
Lernen beginnen
T. sprężyste d. - >1cm; T. mięśniowe duże i średnie 2-10mm; t. mięśniowe małe 0,1-2mm
Ile wynosza średnice tętniczek i żyłek?
Lernen beginnen
Od 10 do 100µm
Średnica małych, dużych i średnich żył
Lernen beginnen
Małe: 0,1-1mm; Średnie 1-10mm, Duże śr>1cm
Funkcje układu krążenia (5)
Lernen beginnen
1. Doprowadza tlen, wodę, składniki mineralne i substancje do tkanek 2. Odbiera od tkanek CO2 i zbędne prod. przemiany materii 3. Reguluje temperaturę ciała 4. Transportuje hormony 5. i skłądniki ukł. immunologicznego
Jakie występują rodzaje krążeń i które jest niezależne od serca?
Lernen beginnen
Krążenie małe, krążenie duże i niezależne od serca krążenie wrotne
Podział warstwy wewnętrznej (intimy) ściany naczyń krwionośnych
Lernen beginnen
1.Śródbłonek naczyniowy 2. Warstwa podśródbłonkowa 3. Blaszka sprężysta wewnętrzna
Charakterystyka blaszki sprężystej wewnętrznej?
Lernen beginnen
Jest zbudowana z włókien sprężystych, najlepiej rozwinięta w dużych tętnicach typu mięśniowego, posiada strukturę okienkową
Z czego zbudowana jest warstwa podśródbłonkowa?
Lernen beginnen
Z tkanki łącznej wiotkiej, zawiera pojedyncze kom. mięśniowe gładkie i fibroblasty
Skład warstwy środkowej naczyń krwionośnych?
Lernen beginnen
1. Komórki mięśniowe gładkie i pomiędzy nimi 2. włókna elastynowe 3. włókna kolagenowe typu III oraz 4. substancja amorficzna(proteoglikany)
Co tworzy i gdzie znajdują się błony sprężyste?
Lernen beginnen
Włókna elastynowe, występuja one w dużych tętnicach
Co oddziela warstwę środkową od przydanki?
Lernen beginnen
Słabo uformowana blaszka sprężysta zewnętrzna
W jakich naczyniach dominuje, a gdzie nie ma warstwy środkowej?
Lernen beginnen
Dominuje w tętnicach, jest słabo widoczna w żyłach, praktycznie nieobecna w małych naczyniach.
Jaką funkcję przejęły kom. m. gładkie w warstwie środkowej?
Lernen beginnen
Syntezę składników tkanki łącznej
Jakie nerwy docieraja do warstwy środkowej?
Lernen beginnen
Zakończenia nerwów układu autonomicznego
Z jakich włókien kolagenowych jest zbudowana i co zawiera warstwa zewnętrzna?
Lernen beginnen
Z włokien kolagenowych I typu. Zawiera naczynia naczyń i nerwy wazometryczne
Jaki związek uwalniają bezmielinowe nerwy sympatyczne i co on powoduje?
Lernen beginnen
Norepinefrynę - powoduje skurcz naczynia
Jaki związek uwalniają włókna parasympatyczne i co on powoduje?
Lernen beginnen
Acetylocholinę - powoduje rozkurcz naczyń
Jakie sa elementy komórkowe ściany naczynia?(4)
Lernen beginnen
1. Komórki śródbłonka 2. Kom. m. gładkie 3. Pericyty 4. Fibroblasty
Charakterystyka komórek śródbłonka
Lernen beginnen
Ściśle do siebie przylegają, mają spłaszczony kształt i wydłużone, cygarowate jądro skierowane długa osią do światła naczyń. Spoczywają na błonie podstawnej, której skłądniki same syntezują
Gdzie znajduje się śródbłonek o kształcie sześciennym?(4)
Lernen beginnen
1. W zatokach śledziony 2.Żyłkach węzła limfatycznego 3. Migdałkach 4. Kepkach Peyera
Wymień składniki układu kurczliwego komórek nabłonka(4)
Lernen beginnen
Aktyna, miozyna, tropomiozyna i α-aktynina
Funkcje układu kurczliwego kom. śródbłonka(3)
Lernen beginnen
1. Tworzenie cytoszkieletu 2. Regulowanie przepływu krwi 3. Regulowanie przepuszczalności błon komórkowych
Funkcje śródbłonka(6)
Lernen beginnen
1. Udział w transporcie gazów (O2 i CO2) 2. Udział w transcytozie 3. Utrzymanie przepływu krwi 4. Regulacja przepuszczalności naczyń 5. Regulacja przylegania i interakcji z leukocytami i trombocytami 6. Udział w angiogenezie
Jakie subst. istoty międzykomórkowej uwalnia śródbłonek?
Lernen beginnen
Kolagen typu II, IV i V, laminine i fibronektynę
Jakie subst. biologicznie czynne uwalnia śródbłonek?
Lernen beginnen
Czynniki krzepnięcia, tlenek azotu, prostacyklinę i cytokiny
Antygeny białkowe wykorzystywane do wykrywania kom. śródbłonka
Lernen beginnen
1. Kompleks VII czynnika krzepnięca 2. Czynnik von Willebranda 3. Antygen CD31 i CD34
Gdzie znajduje się czynnik Willebranda?
Lernen beginnen
W ciałkach Weibela-Palaide'a czyli w ziarnistościach cytoplazmatycznych kom. śródbłonka i warstwy podsródbłonkowej
Jaki wpływ na naczynia ma endotelina, a jakie tlenek azotu? Za co odpowiadają?
Lernen beginnen
Endotelina jest substancją naczyniokurczącą, a tlenek azotu naczyniorozszerzajacą. Odpowiadają za przepływ krwi w naczyniu.
Czym różnią sie kom. mięśniowe gładkie naczyń, od zwykłych komórek mięśniowych?
Lernen beginnen
Różnią się typem białek kurczliwych i włokien pośrednich gdyz zawierają α-aktynę i vimentynę.
Czym wykrywa się kom. mięśniowe gładkie naczyń?
Lernen beginnen
Przeciwciałem monoklonalnym anty-α-ktyną (SMA-1)
Charakterystyka budowy pericytów
Lernen beginnen
Pericyty towarzysza kom. śródbłonka naczyń kapilarnych oraz małych żyłek, posiadają własną błonę podstawną oraz wydłużone wypustki cytoplazmatyczne ułożone wzdłuż osi długiej naczynia
Jakie połaczenia występuja między śródbłonkiem, a pericytami?
Lernen beginnen
Niewielka liczba połączeń szczelinowcyh
Jakie elementy komórkowe sciany naczynia mają zdolnośc kurczenia się i fagocytozy?
Lernen beginnen
Pericyty
Funkcja fibroblastów w ścianach naczyń
Lernen beginnen
Wytwarzaja włókna kolagenowe i składniki subst. bezpostaciowej (proteoglikany)
Które tętnice sa sprężyste?
Lernen beginnen
1. Aorta 2.t. szyjne wspólne 3.t. podobojczykowe 4.t. biodrowa wspólna 5. Duże tętnice płucne
Grubość przydanki w tętnicach sprężystych
Lernen beginnen
Grubośc przydanki stanowi połowę grubości warstwy środkowej
Ile wynosi ciśnienie krwi w tętnicach sprężystych?
Lernen beginnen
120/80mmHg
Cecha charakterystyczna tetnic sprężystych?
Lernen beginnen
Gruba, warstwowo zbudowana warstwa środkowa
Jaka jest grubść przydanki w tętnicach mięśniowych?
Lernen beginnen
Przydanka jest zbliżona wymiarami do warstwy środkowej i grubsza niż w tętnicach sprężystych
Ile kortów tenisowych zajmuje powierzchnia śródbłonka w organizmie dorosłego człowieka?
Lernen beginnen
6 kortów xDDD
Co pozwala rozróżnić tetnicę mięśniowa grubą od tętnicy sprężystej?
Lernen beginnen
Obecność blaszek sprężystych, szczególnie wewnętrznej, która jest w tych naczyniach najlepiej rozwinięta
Jakimi substancjami wybarwia się włókna sprężyste?
Lernen beginnen
Orceiną, rezorcyną i solami srebra
Co różni małe tętnice od tętniczek?
Lernen beginnen
1. Te pierwsze moga mieć do 8 warstw kom. mięśniowych gładkich w warstwie środkowej, natomiast tętniczki mają zwykle od 1-3 takich warstw 2. Małe tętnice mają blaszkę sprężystą wewnętrzną, której brak w tętniczkach
Jaka jest przydanka tetniczek?
Lernen beginnen
Bardzo cienka i silnie unerwiona przez włókna sympatyczne
Jak nazywają się tętniczki doprowadzajace krew bezpośrednio do naczyń włosowatych?
Lernen beginnen
Tętniczki pośrednie
Z czego zbudowane sa nacznia włosowate?
Lernen beginnen
Z jednej do trzech warstw kom. śródbłonka i komórek przydanki zwanych pericytami
Gdzie występuja najlepiej rozbudowane sieci naczyń włosowatych?(3)
Lernen beginnen
W tkankach aktywnych metabolicznie: mięśniach szkieletowych, sercu i gruczołach
Wymien typy naczyń włosowatych(3)
Lernen beginnen
1. Naczynia włosowate ciągłe 2. Naczynia włosowate okienkowe 3. Naczynia włosowate zatokowe
Gdzie występują naczynia włosowate ciągle? (4)
Lernen beginnen
1. Mięsień sercowy 2. Mięsnie szkieletowe 3. Mózg 4. Grasica
Gdzie występują naczynia włosowate okienkowe? (4)
Lernen beginnen
1. Trzustka 2. Sluzówka przewodu pokarmowego 3. Gruczoły dokrewne 4. Kłębki nerkowe (ich okienkowe kapilary nie zawierają błon)
Gdzie występują naczynia włosowate okienkowe nie posiadające błon między okienkami?
Lernen beginnen
W kłębkach nerkowych
Funkcja zwieraczy przedwwłośniczkowych
Lernen beginnen
Kontrola ilości krwi przepływającej przez łożysko naczyń wlosowatych
Ryszard Petru
Lernen beginnen
Nie spodziewałeś się Ryszarda Petru w tych fiszkach
Wymień czynniki wazoaktywne (3)
Lernen beginnen
Histamina, bradykinina, serotonina
Który typ zył uczestniczy w reakcji zapalnej?
Lernen beginnen
Żyłki postkapilarne
Czym żyłki mięśniowe różnią się od zyłek postkapilarnych?
Lernen beginnen
Posiadają wszystkie trzy warstwy naczynia, a ich warstwa środkowa składa się z jednej lub dwóch warstw kom. mięśniowych gładkich
Gdzie wystepuje atypowa budowa ściany żył?(4)
Lernen beginnen
1. Opona twarda 2.Łożysko 3. Siatkówka 4.Śledziona
Jakie struktury regulują przepływ krwi przez naczynia włosowate?(2)
Lernen beginnen
Tętniczki końcowe i metarteriole
GDzie występuje największe nagromadzenie anastamoz tętniczo-żylnych? 4
Lernen beginnen
1. Opuszce palca 2. Wargach 3. Uchu 4. Nosie
Czym sa i gdzie wystepują połączenia jamiste?
Lernen beginnen
Jest to odmiana anastomoz tetniczo-żylnych. Występują w tkankach erekcyjnych(prąciu i łechtaczce), błonie śluzowej nosa i w mózgu
Za pośrednictwem czego odbywa się transport wody i makroczasteczek?
Lernen beginnen
Transportu paracellularnego
Jak transportowane sa białka i jony w mikrokrążeniu?
Lernen beginnen
Przy udziale transportu transcellularnego.
Rola wgłębień na powierzchni kom. śródbłonka?
Lernen beginnen
Wychwyt składników odżywczych(między innymi cholesterolu i kw. tłuszczowych) oraz ich transport do otaczających tkanek
Jakie cisniennia występują na poziomie tetniczek końcowych, w kapilarach systemowych i kapilarach płucnych?
Lernen beginnen
35, 17 i 7 mmHg
Od czego zalezy cykliczny przepływ krwi?
Lernen beginnen
Od mechanizmu miogennego, polegającego na skurczu kom. mięsniowych gładkich tętniczek oporowych pod wpływem wzrostu ciśnienia śródściennego.
Jakie czynniki powodują aktywację śródbłonka?
Lernen beginnen
Czynniki infekcyjne oraz zapalne, stres oksydacyjny, spadek poziomu lipoprotein o dużej gestości (HDL) i wzrost lipoprotein o niskiej i bardzo niskiej gestości (LDL i VLDL)
Ile jest skutków pobudzenia śródbłonka?
Lernen beginnen
5 - fiszki mają ograniczenie znaków, więc trzeba sprawdzić jakie w skrypcie
Co jest wskaźnikiem aktywacji śródbłonka?
Lernen beginnen
Synteza de novo E-selektynt w kom. śródbłonka
Jakie sa struktury organizacyjne naczyń włosowatycch? 2
Lernen beginnen
Kłebki i krążenie wrotne
Gdzie występuje tętniczy układ wrotny?
Lernen beginnen
W wątropie i przysadce
Co to jest żylny układ wrotny?
Lernen beginnen
Połączenie dwóch sieci naczyń włosowatych za pośrednictwem żył
Komórki sensoryczne układu krążenia (2)
Lernen beginnen
Komórki kłębkowe i lemocyty
Jaką funkcję pełnią zakończenia nerwu błędnego w zatoce tętnicy szyjnej?
Lernen beginnen
Baroreceptorów - reagują na rozciąganie ściany naczynia spowodowane zmianą ciśnienia tętniczego krwi
Elementy szkieletu serca (3)
Lernen beginnen
1. Błoniasta przegroda międzykomorowa 2. Włókniste pierścienie zastawkowe 3. Trójkąty włókniste
Z czego składa się worek osierdzowy?
Lernen beginnen
Z dwóch błon surowiczych(blaszek): trzewnej (osierdzie surowicze) i ściennej (osierdzie włókniste)
Z czego skłąda się warstwa podnabłonkowa wsierdza? 4
Lernen beginnen
Z włókien kolagenowo-elastynowcych, pojedynczych fibroblastów, kom. mięśniowych gladkich oraz kom. tkanki tłuszczowej żółtej
Ile wynosi objętość płynu w jamie osierdziowej?
Lernen beginnen
50ml
Wymień warstwy ściany serca
Lernen beginnen
Wsierdzie, śródsierdzie i nasierdzie
Skład warstwy podwsierdziowej wsierdzia (4)
Lernen beginnen
Włókna elastynowe, naczynia włosowate, zakończenia nerwowe i komórki bodźcoprzewodzace Purkinjego
Jak jest grubośc wsierdza w przedsionkach i komorach?
Lernen beginnen
W przedsionkach jest najgrubsze, a w komorach najcieńsze
Skład śródsierdza (4)
Lernen beginnen
Tkanka mięsniowa serca, endokrynne komórki mięśniowe, śródścienna sieć włokien Purkinjego oraz komórki węzłowe serca
Budowa i rozmiar kardiomiocytów
Lernen beginnen
Długość 80µm, średnica 12µm, cylindryczny kształt i centralnie położone jądro
Co cechuje mięśniowe komórki endokrynowe?
Lernen beginnen
Obecnośc ziarnistości zawierających hormony natriuretyczne: przedsionkowy i mózgowy czynnik natriuretyczny (ANP i BNP)
Czym są i jaka jest funkcja kom. Purkinjego?
Lernen beginnen
Sa zmodyfikowanymi kom. mięśniowymi wyspecjalizowanymi w przewodzeniu potencjału czynnościowego.
Które komórki śródsierdzia nie posiadają wstawek?
Lernen beginnen
Komórki Purkinjego i komórki węzłowe
Co wytwarzają komórki nabłonkowe nasierdzia?
Lernen beginnen
Substancję białkowo-fosfolipidową zbliżoną do płucnego surfaktantu, zmniejszającą tarcie między dwoma blaszkami osierdzia
Co odpowiada za autonomiczną funkcję skurczowa serca?
Lernen beginnen
Grupa wyspecjalizowanych kom. mięsniowych tworzących skupisko zwane węzłem zatokowo-przedsionkowym.
Gdzie znajduje sie węzeł zatokowo przedsionkowy?
Lernen beginnen
Jest on zlokalizowany w miejscu połączenia żyły głownej górnej z prawym przedsionkiem około 1mm poniżej pow. nasierdziowej.
Wymień warstwy zastawek serca (3)
Lernen beginnen
1. Warstwa włoknista 2. Warstwa gąbczasta 3. Warstwa komorowa
Z czego zbudowana jest warstwa komorowa zastawek?
Lernen beginnen
Z tkanki łącznej zbitej poprzeplatanej warstwami włókien elastynowych
Jaka jest funkcja warstwy gąbczastej zastawek?
Lernen beginnen
Amortyzuje ona wstrzasy spowodowane przepływającą krwią
Która warstwa serca jest najsłabiej perfundowana?
Lernen beginnen
Wsierdzie
Jakie sploty tworzą włókna układu autonomicznego na sercu?
Lernen beginnen
Splot powierzchniowy i głęboki serca

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.