das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

demand auf Polnisch:

1. żądanie żądanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polnisch Wort "demand"(żądanie) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 250...
TOLES Foundation 7A (p. 242-247)
Grammar, writing, skills review
lekcja 4 (lifestyle and clothes)
Słówka ang UNIT 6 cz. 2

2. popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Polnisch Wort "demand"(popyt) tritt in Sätzen auf:

English for Sales and Purchasing - Business English
Sales and Purchasing
NBP fatalnie radzi sobie z inflacją. Ryzyko recesj...
Państwo i społeczeństwo - część 2 (przedsiębiorstw...
Vocabulary from the lesson (Introduction to the en...

3. zapotrzebowanie


zapotrzebowanie na usługi
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.

Polnisch Wort "demand"(zapotrzebowanie) tritt in Sätzen auf:

Reading - Blowing in the wind
29. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Earth is Dearer than Gold
gmail.od. 03.03-10.03.2015
unit 11 spoleczenstwo panstwo

4. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Polnisch Wort "demand"(domagać się) tritt in Sätzen auf:

Człowiek, Życie prywatne, Rzecz. z końcówkami -MEN...
egazmin z ang - słówka
kłótnia, sprzeczka
Wyrażenia Czasownikowe
rzeczowniki i inne

5. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polnisch Wort "demand"(wymagać) tritt in Sätzen auf:

4 XII: It helps us with skin issues
Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
crime and punishment
Angielski dodatkowy 1

6. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polnisch Wort "demand"(żądać) tritt in Sätzen auf:

Verbs + Infinitive czas+to+czas
technical English 14
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)
Moja pierwsza lekcja

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

Polnisch Wort "demand"(zażądać) tritt in Sätzen auf:

Reporting verbs
szkudix m3 1/2
Moja pierwsza lekcja

8. wymaganiePolnisch Wort "demand"(wymaganie) tritt in Sätzen auf:

The only way is forward
Kartkówka 3 - Soil
Egzamin angielski v1
Słówka do Uli

9. domagaćPolnisch Wort "demand"(domagać) tritt in Sätzen auf:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
language knowledge 4

10. zadać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polnisch Wort "demand"(zadać) tritt in Sätzen auf:

zawodowy angielski 1

11. zadanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polnisch Wort "demand"(zadanie) tritt in Sätzen auf:

stud. communication
ostatnue szlify

12. popyt zapotrzebowaniePolnisch Wort "demand"(popyt zapotrzebowanie) tritt in Sätzen auf:

KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

13. żądają


Wszyscy oni żądają zwrotu swoich pieniędzy.

14. popyt naPolnisch Wort "demand"(popyt na) tritt in Sätzen auf:

nowe słówka:)

15. wymóg


Nie jestem przekonany, że wstępne wnioski sprawozdania spełniają ten wymóg.

Polnisch Wort "demand"(wymóg) tritt in Sätzen auf:

UPSTREAM Advanced MODULE 2
do nauczenia

16. żądać domagać sięPolnisch Wort "demand"(żądać domagać się) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja

17. żądam


Żądam niemało.