das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

demand auf Polnisch:

1. popyt popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Polnisch Wort "demand"(popyt) tritt in Sätzen auf:

Business English Handbook Advanced - Glossary #2
Unit 12 Państwo i społeczeństwo, wybrane słówka
Unit 26 - Enterprise (do doprecyzowania)
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Państwo i Społeczeństwo - The Economy

2. żądanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polnisch Wort "demand"(żądanie) tritt in Sätzen auf:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 250...
lekcja 4 (lifestyle and clothes)
Słówka ang UNIT 6 cz. 2
How to master your time
słownictwo z testów na 2

3. zapotrzebowanie


zapotrzebowanie na usługi
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.

Polnisch Wort "demand"(zapotrzebowanie) tritt in Sätzen auf:

Reading - Blowing in the wind
29. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Earth is Dearer than Gold
gmail.od. 03.03-10.03.2015
unit 11 spoleczenstwo panstwo

4. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Polnisch Wort "demand"(domagać się) tritt in Sätzen auf:

Człowiek, Życie prywatne, Rzecz. z końcówkami -MEN...
egazmin z ang - słówka
rozdział I słowa
Wyrażenia Czasownikowe
rzeczowniki i inne

5. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polnisch Wort "demand"(wymagać) tritt in Sätzen auf:

4 XII: It helps us with skin issues
Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
crime and punishment
Moja pierwsza lekcja

6. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polnisch Wort "demand"(żądać) tritt in Sätzen auf:

Verbs + Infinitive czas+to+czas
technical English 14
słówka do mowy zależnej
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

Polnisch Wort "demand"(zażądać) tritt in Sätzen auf:

Reporting verbs
szkudix m3 1/2
Moja pierwsza lekcja

8. wymaganiePolnisch Wort "demand"(wymaganie) tritt in Sätzen auf:

The only way is forward
Kartkówka 3 - Soil
Egzamin angielski v1
Słówka do Uli

9. domagaćPolnisch Wort "demand"(domagać) tritt in Sätzen auf:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
language knowledge 4

10. zadanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polnisch Wort "demand"(zadanie) tritt in Sätzen auf:

stud. communication
ostatnue szlify

11. popyt zapotrzebowaniePolnisch Wort "demand"(popyt zapotrzebowanie) tritt in Sätzen auf:

KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

12. żądać domagać sięPolnisch Wort "demand"(żądać domagać się) tritt in Sätzen auf:

Moja pierwsza lekcja

13. żądam


Żądam niemało.