das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

develop auf Polnisch:

1. rozwijać rozwijać


Żeby się rozwijać, musisz ciągle zdobywać nową wiedzę.
Musimy rozwijać komunikację między pracodawcą a pracownikami.
rozwijać swoje umiejętności
Poczekaj kilka dni i zobaczyć, jak rozwijać swoje objawy.
Dlaczego powinniśmy stale rozwijać w sobie nienawiść do tego, co złe?
firma próbuje się rozwijać cały czas
rozwijać się
Żeby się rozwijać, musisz cały czas uczyć się nowych rzeczy.
Zacznij się rozwijać.
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć. / 2. Mój terapeuta myśli, że powinienem rozwijać nowe zainteresowania. / 3. Naprawdę powinienem rozwinąć kilka swoich pomysłów. / 4. Zawód księgowych rozwinął się w XIX wieku...
Po ukończeniu szkoły szukamy sposobów, aby się rozwijać.
Mogę rozwijać swoją karierę.
Musimy rozwijać zasoby energii odnawialnej.
Potrzeba rozwijać nasze produkty patrząc na nie z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Polnisch Wort "develop"(rozwijać) tritt in Sätzen auf:

Kartkówka ze słówek SpeakOut Upper U5
angielski-the female reproductive system
konkurs z angielskiego 2016 styczeń
Tyler Oakley - Draw My Life
Module 3 A COLORFUL HERITAGE

2. rozwinąć rozwinąć


Jego talent nie może się tutaj w pełni rozwinąć.
Handel pomaga narodom rozwinąć się.

Polnisch Wort "develop"(rozwinąć) tritt in Sätzen auf:

Angielski - egzamin 3 Nauka i technika
Unit 2 Oxford Solutions Pre-Intermediate
technologia, internet, telefon, nauka
repetytorium 12 szmery komputery
Kartówka z 25 wyrażeń z drugiej kolumny na str. 16...

3. opracować opracować


Ciężko pracowali, by opracować nowe urządzenie.
opracować, wypracować, zbadać, podać szczegóły, pr

Polnisch Wort "develop"(opracować) tritt in Sätzen auf:

wynalazki i odkrycia
unit 2 my matura success
nauka i technika 3
Nauka i technika
Nauka i technika

4. zwiększyć zwiększyć


zwiększyć szansę
Postaraj się zwiększyć siłę.
100 procent ludzi umiera i tego odsetka zwiększyć niepodobna.

Polnisch Wort "develop"(zwiększyć) tritt in Sätzen auf:

Unit 3 część 1
unit 3 part 1
angielski 3 b
Moja pierwsza lekcja
unit 3 experiences

5. wywoływać wywoływać


Prąd elektryczny może wywoływać przyciąganie magnetyczne.

Polnisch Wort "develop"(wywoływać) tritt in Sätzen auf:

angielski zawodowy w fotografii
zakupy i usługi angielski
Angielski zawodowy unit 1, 2
angielski zawodowy 1
Słówka - angielski zawodowy

6. opracowywać opracowywaćPolnisch Wort "develop"(opracowywać) tritt in Sätzen auf:

my matura success upper intermediate 8a
New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 8
UNIT 4 + Science and technology
Genetically Modified Foods
nauka i technika 2

7. rozwijać się rozwijać się


rozwijać się wśród zmieniającej ekonomii

Polnisch Wort "develop"(rozwijać się) tritt in Sätzen auf:

Rozdział 1 - Pierwsze spotkania
Słówka - dział pierwszy
(gateway4) word list 2
love in internet
Oil from algea

8. wywołać


Tom próbował wywołać odpowiedź od Mary
↳ Wygląda na to, że światło może wywołać regenerację.

Polnisch Wort "develop"(wywołać) tritt in Sätzen auf:

Radiographer Job Description, Duties, and Responsi...
angielski w fotografii #2
zadodowy dzial 7
Egzamin angielski
1-8 repetytorium

9. nabawić sięPolnisch Wort "develop"(nabawić się) tritt in Sätzen auf:

Angielski 5d - 6
Angielski - U5#2

10. tworzyć


Jak stworzyć własne fiszki?
tworzyć rząd
Anna chciała stworzyć piękny ogród.
Jesteśmy próbujący stworzyć otoczenie zaufania i szacunku wzajemnego.
Dlatego właśnie mogę tworzyć muzykę.
Tworzyć plany i je wprowadzać w życie to dwie różne rzeczy.
Co by się działo, nie przestanę tworzyć muzyki.
Przynajmniej masz szczęście, że możesz tworzyć piękne zdania, nawet jeśli są one pozbawione sensu.

Polnisch Wort "develop"(tworzyć) tritt in Sätzen auf:

on screen B2+ 1a
jebać to wszystko
Short test module 5
Lekcja II (21-40)

11. rozwinąć sięPolnisch Wort "develop"(rozwinąć się) tritt in Sätzen auf:

kolumna nr 1 repetytorium
Badania naukowe
do maturki:)
Nauka i technika

12. mieć objawy13. rozwój


Co dwa lata osiem procent dochodów z działalności w tym okresie jest inwestowane w rozwój nowych technologii.
Także postęp technologiczny wzmacnia ten rozwój.
rozwój technologiczny
Jego rozwój umysłowy jest obiecujący
szybki rozwój w dziedzinie IT
rozwój w rolnictwie
Handel wspomaga rozwój wszystkich krajów.
Rozwój tego kraju jest wolniejszy niż rozwój Japonii.
Jak w innych miejscach w Indiach, rozwój występuje bardziej pomimo istnienia władzy niż z jego powodu.

Polnisch Wort "develop"(rozwój) tritt in Sätzen auf:

kolos marzec
Angielski U2
ang zagrożenia

14. wynaleźć


Co chciałbyś wynaleźć?
wynaleźć urządzenie

Polnisch Wort "develop"(wynaleźć) tritt in Sätzen auf:

Dział TRAVEL

15. budować


budować blok
Będziemy musieli zbudować nową fabrykę.
my pomogliśmy zbudować kościół
budować nowy most
1. Zamierzają zbudować most łączący te dwie wyspy. 2. Zbudowaliśmy ten dom sami dwadzieścia lat temu. 3. Jakieś ptaki zbudowały gniazdo na naszym dachu! 4. Co tam budują?
postanowiłam tutaj budować przyszłość
Nie ma drzew aby zbudować kanu.

16. rozwijają


Z kijanek rozwijają się żaby.
Dzieci to przyszli dorośli, którzy właśnie się rozwijają.

Polnisch Wort "develop"(rozwijają) tritt in Sätzen auf:

Business and Economic vocabulary and others
Business and Economic Vocabulary and others