das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

uncle auf Polnisch:

1. wuj wuj


Mój wujek buduje łodzie.
Wuj nie przestał pić, mimo rad lekarza.
Mój wuj, który mieszka w Osace, wczoraj przyjechał nas odwiedzić.
Czy twój wuj pozwala ci prowadzić swój samochód.
Jego koszty utrzymania pokrywa wuj.
Wuj Tom jest młodszym bratem mamy.
To wuj go wykształcił.
Ten jego wuj czasami przyjeżdżał do Ameryki.
Mój wuj zajmował się uczeniem gotowania.
Gdzie jest wujek Bill?
Ten człowiek tam to mój wuj.
Wuj szczodrze daje pieniądze.
Stał tam mój wuj, z założonymi rękoma.
Thomas jest wujem Simony
Ten list polecający napisał mój wuj.

Polnisch Wort "uncle"(wuj) tritt in Sätzen auf:

Rodzina (Family)
członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele
członkowie rodziny koledzy i przyjaciele 👌🏻
macmillan życie rodzinne i towarzyskie
UNIT 5 ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

2. wujek wujek


Mój wujek jest architektem.
Wujek opowiedział mi tę historię jako żart.
Wujek podarował mi piękny zegarek.
To jest jej wujek
Wujek zawsze się nami opiekował.
Wujek zapytał: "Ile jest trzy dodać cztery?"
Czy jej wujek przebywał w Londynie?
Mój wujek mieszkał w Waszyngtonie przez dwa lata.
Wujek zabrał mnie na wycieczkę na wieś.
Mój wujek ma ogromne doświadczenie życiowe.
Mój wujek kupił wczoraj psa.
Mój wujek żył szczęśliwie.
Wujek przyszedł mnie odwiedzić.
Czy twój wujek jest w tym hotelu? (zatrzymał się tu)
Wczoraj wpadł do mnie wujek.

Polnisch Wort "uncle"(wujek) tritt in Sätzen auf:

Dominik Step Plus IV słówka na sprawdzian
zeszyt strony 3, 4 i 5 do mistake
Rodzina Związki Stosunki międzyludzkie
Elinga 20th Oct 2014 (65 min)
UNIT 1 COMMANDS AND VOCABULARY

3. stryjPolnisch Wort "uncle"(stryj) tritt in Sätzen auf:

Dod. Angielski 1
rodzina part 2

4. wuj stryjPolnisch Wort "uncle"(wuj stryj) tritt in Sätzen auf:

członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele