WOS dziś i jutro cz 1

 0    53 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
konsumpcyjny styl zycia
Lernen beginnen
polega na gromadzeniu dóbr materilnych
socjalizacja
Lernen beginnen
przyswajanie przez człowieka wartosci postaw i zachowan charakterystycznych dla otoczenia
resocjalizacja
Lernen beginnen
ponowne przygotowanie do zycia w społeczenstwie osób które utaciły mozliwość funkcjonowania wsród innych
rola spoleczna
Lernen beginnen
pełnienie przez człowieka określonej funkcji w społeczeństwie
grupa społeczna
Lernen beginnen
zbiorowosc min 3 osób. podział ze wzgledu na liczebnosc (małe i duze), rodzaj więzi (formalne lub nie) rodzaj członkostwa (pierwotne lub wtórne) trwałość
funkcje rodziny
Lernen beginnen
-prokreacyjna - wydawanie potomnstwa - socjalizacyjna - przygotowanie do zycia w społeczeństwie - opiekuncza - opieka
normy społeczne
Lernen beginnen
zasady i wzorce zachowan obowiązujace w danym społeczenstwie
rodzaje norm społecznych
Lernen beginnen
- normy formalne a) normy prawne - ustalone przez panstwo - normy nieformalne a) religijne b) obyczajowe c) moralne
tolerancja
Lernen beginnen
poszanowanie cudzych poglądów nawet jeśli róznia sie od naszych
naród
Lernen beginnen
zbiorowośc ludzi, który mają wspólne pochodzenie, traducje, kulture, jezyk, najczęsciej mieszkaja na terenie jednego panstwa
dziedzictwo narodowe
Lernen beginnen
najważniejsze dzieła sztuki, zabytki i obyczaje narodu
tozsamosc narodowa
Lernen beginnen
poczucie wiezi z osobami należącymi do tego samego narodu
polskie symbole narodowe
Lernen beginnen
a) flaga 1831 b) hymn 1927 c) godło 1989
ojczyzna
Lernen beginnen
kraj zamieszkania, urodzenia, lub z którego pochodzą przodkowie
patriotymz
Lernen beginnen
miłosc i szacunek do ojczyzny
kosmopolityzm
Lernen beginnen
uznawanie za ojczyzne całego swiata jednoczesne podwazanie postawy patriotycznej i brak zainteresowania swoim narodem
nacjonalizm
Lernen beginnen
podporządkowanie zycia obywateli interesom państwa, rozwijanie narodu kosztem innych nacji
szowinizm
Lernen beginnen
ninawisc wobec innych narodów, uwielbienie własnego
streotyp
Lernen beginnen
uproszczony pogląd na temat danej zbiorowosci wynikajacy z niepełnej wiedzy na dany temat
mniejszoći narodowe
Lernen beginnen
grupy osób innej narodowosci niz dominujaca na terenie danego państwa, zachowuja jezyk, kulturę, tozsamośc narodową. maja prawo zachowania i rozwijania kultury i tradycji, posługiwania sie własnym jezykiem, wyznawania religii
mniejszości etniczne
Lernen beginnen
wyróżniaja sie zwyczajami lub jezykiem lecz tworzą naród wraz z innymi mieszkancami kraju
społeczeństwo
Lernen beginnen
zorganizowana zbiorowość która łączy wspólny udzial w wielu dziedzinach zycia
polonia
Lernen beginnen
grupy polskich emigrantów i ich potomków, którzy mieszkaja poza granicami Polski i zachowuja tozsamość narodową
państwo
Lernen beginnen
określone, oddzielone granicami terytorium zamieszkiwane przez trwaławspólnote ludzi, która polega niezaleznej władzy państwowej naród daży do posiadania państwa
państwo federacyjne
Lernen beginnen
składa sie z wielu częśći (kraje, stany, prowincje, rgiony) które były osobnymi panstwami. inny jezyk, obyczaje, prawa. niektóre mają odrębne prawa i własne rządy. nie maja prawa do secesji, czyli do odłączenia i utworzenia własnego panstwa
panstwo unitarne
Lernen beginnen
charakteryzuje sie wewnetrzna jednolitoscią, na całym terytorium obowiazuje takie samo prawo. kraje podzielone na regiony o ograniczonej mozliwosci samodzielnego działania
cechy panstwa
Lernen beginnen
- posiadanie własnego terytorium - niezależnośc czyli suwerennosc - przymusowość (prawo dysponuje srodkami przymusu wobec mieszkanców)
funkcje państwa
Lernen beginnen
wewnętrzne - prawodawcza - administracyjna - porządkowa - kulturalno oświatowa - socjalna - gospodarcza zewnetrzne - kontakty miedzynarodowe - obrona granic
ustrój polityczny
Lernen beginnen
forma sprawowania władzy w panstwie. okresla zasady prawne kraju, prawa i obowiazki obywateli orazrelacje między organami sprawujacymi władzę.
demokracja
Lernen beginnen
obywatele maja duzy wpływ na funkcjonowanie panstwa
autorytaryzm
Lernen beginnen
udzialobywateli w zyciu publicznym jest poddawany stałej kontroli i ograniczony przez władzę (biołoruś)
totalitaryzm
Lernen beginnen
brak wpływu społeczenstwa na życie publiczne, próby kontrolowania przez władze wszystkich stref zycia jednostki
rodzaje sprawowania władzy w panstwie
Lernen beginnen
republika i monarchia
republika
Lernen beginnen
najwyzsze organy władzy wylaniane sa przez społeczeństwo w wyborach. obywatele wsóldecyduja o losach panstwa i ponosza za nie odpowiedzialoność.
monarchia
Lernen beginnen
dozywotni władca głowa państwa
domokracja
Lernen beginnen
ustrój polityczny w większości rozwiniętych panstw. gwarantuje obywatelom liczne swobody 9wolnosc słowa, mozliwosc wpłwania na rządzacych. władze sprawuja przedstawiciele społeczenstwa, wybrani w wolnych wyborach.
demokracja posrednia
Lernen beginnen
gdy decyzje podejmują wybrani w głosowaniu przedstawiciele społeczeństwa (radni i posłowie)
demokracja bezposrednia
Lernen beginnen
gdy decyzje osobiscie podejmują upowaznieni obywatele (referndum, plebiscyt)
prawa obywatelskie w państwie demokratycznym
Lernen beginnen
osobiste (do ochrony zycia, prywatnosci, zakaz tortur, równosc wb prawa) polityczne (wolosc zgromadzeń, do obywatelstwa, prawo wyborcze) socjalne, ekonomicze, kulturalne (ochrony zdrowia, nauki w szkołach, wyboru zawodu i miejsca pracy)
demokracja wiekszosciowa
Lernen beginnen
decyzje podejmowana z wola większości obywateli
demokracja konstytucyjna
Lernen beginnen
obowiazuje zasada, ze decyzje wiekszosci nie moga obraniczać wolnosci i praw człowiek, muszą byc zgodne z prawem.
plusy demokracji: - wolnosc słowa - prawo do wyrażania opinii - prawa obywatelskie - równosć - wolnosc wyznania
Lernen beginnen
minusy demokracji - wiekszosc narzuca zdanie mniejszosci - naduzywanie wolnosci - niewłasciwi ludzie u władzy
organizacje pozarzadowe
Lernen beginnen
działaja niezależnie od władzy państwowej. są zakładane przez obywateli w celu pomocy innym członkom społeczeństwa (fundacje i stowarzyszenia)
patologie w panstwie demokratycznym
Lernen beginnen
sytuacja, w której osoby lub grupy funkcjonują sprzecznie z obowiazującymi zasadami, co ma negatywny wpływ na społeczeństwo
demagogia
Lernen beginnen
głoszenie obietnic bez pokrycia i poglądów przynoszacych poparcie
populizm
Lernen beginnen
składanie obietnic tylko w celu uzyskania władzy
korupcja
Lernen beginnen
nadużywanie stanowiska dla uzyskania prywatnych korzyści. oferowanie pozytywnych rozwiazan w zamian za łapówkę
biurokratyzacja
Lernen beginnen
tworzenie niepotrzebnych stanowisk, odsyłanie "od okienka do okienka"
centralizacj
Lernen beginnen
ulokowanie urzedow w stolicy, zmniejszenie wpływu obywateli na władzę, ograniczenie władz lokalnych
funcje pieniądza
Lernen beginnen
mierzenia wartosci towaru i usługi, rola srodka płatniczego, gromadzenie oszczednosci
popyt
Lernen beginnen
ilość towarów i usług, które konsumenci chcą i moga kupic po określonej cenie i czasie
podaż
Lernen beginnen
ilosć dóbr, które producenci mohą wytworzyc i dostarczyc na rynek w danym czasie i cenie
podatki
Lernen beginnen
określone prawem świadczenia pieniężne, które obywatele zobowiazani są płacic na rzecz państwa i władz

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.