wszystkie daty historyczne

 0    60 Datenblatt    marcelinaslugocka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
472r.
Lernen beginnen
upadek Cesarstwa Rzymskiego, początek średniowiecza, koniec niewolnictwa
966r.
Lernen beginnen
chrzest Polski
972r.
Lernen beginnen
bitwa pod Cedynią
100r.
Lernen beginnen
Zjazd w Gnieźnie
1025r.
Lernen beginnen
Koronacja Bolesława Chrobrego
1138r.
Lernen beginnen
podział Polski na dzielnice (testament B. Krzywoustego)
1226r.
Lernen beginnen
sprowadzenie Krzyżaków do Poslki przez Konrada Mazowieckiego
1241r.
Lernen beginnen
bitwa pod Legnicą
1320r.
Lernen beginnen
koronacja Władysława Łokietka
1331r.
Lernen beginnen
bitwa pod Płowcami (zwycięzwto Łokietka nad Krzyżakami)
1364r.
Lernen beginnen
założenie Akademii Krakowskiej
1385r.
Lernen beginnen
Unia w Krewie
(15.07) 1410r.
Lernen beginnen
bitwa pod Grunwaldem
1413r.
Lernen beginnen
Unia w Horodle
1444r.
Lernen beginnen
bitwa pod Warną
1411r.
Lernen beginnen
I pokój Toruński
1466r.
Lernen beginnen
II pokój Toruński
1517r.
Lernen beginnen
Wystąpienie Marcina Lutra
1525r.
Lernen beginnen
Hołd Pruski
1569r.
Lernen beginnen
Unia Lubelska
1573r.
Lernen beginnen
Pierwsza wolna elekcja (Henryk Walezy I królem elekcyjnym)
1605r.
Lernen beginnen
bitwa pod Kircholmem
1610r.
Lernen beginnen
bitwa pod Kłuszynem
1620r.
Lernen beginnen
bitwa pod Cecorą
1621r.
Lernen beginnen
bitwa pod Chocimem
1627r.
Lernen beginnen
bitwa pod Oliwą
1635r.
Lernen beginnen
rozejm w Sztumskiej Wsi
1648r.
Lernen beginnen
Powstanie na Ukrainie (Bohdana Chmielnickiego)
1651r.
Lernen beginnen
bitwa pod Beresteczkiem
1654r.
Lernen beginnen
ugoda w Perejasławiu
1655r.
Lernen beginnen
Potop Szwecki
1667r.
Lernen beginnen
rozejm w Andruszowie
1672r.
Lernen beginnen
zdobycie Kamienia Podolskiego
1673r.
Lernen beginnen
bitwa pod Chocimem
1683r.
Lernen beginnen
odsiecz Wiednia
1686r.
Lernen beginnen
pokój Krzysztofa Grzymułtowskiego (z Rosją)
1717r.
Lernen beginnen
Sejm Niemy
1732r.
Lernen beginnen
Traktat III Czarnych Orłów (Prusy, Rosja, Austria)
1740r.
Lernen beginnen
założenie Collegium Nobillium
1765r.
Lernen beginnen
założenie Szkoły Rycerskiej
1772r.
Lernen beginnen
I rozbiór Polski
1773r.
Lernen beginnen
utworzenie KEN
1791r.
Lernen beginnen
Konstytucja 3-go maja
1793r.
Lernen beginnen
II rozbiór Polski
1794r.
Lernen beginnen
Powstanie Kościuszkowskie
1795r.
Lernen beginnen
III rozbiór Poslki
1789r.
Lernen beginnen
Rewolucja we Francji
1797r.
Lernen beginnen
utworzenie Legionów polskich we Włoszech
1807r.
Lernen beginnen
utworzenie Księstwa Warszawskiego (pokój w Tylży)
1815r.
Lernen beginnen
Kongres Wiedeński, utworzenie Królestwa Polskiego
1830r.
Lernen beginnen
wybuch Powstania Listopadowego
1846r.
Lernen beginnen
powstanie Krakowskie
1848r.
Lernen beginnen
Wiosna Ludów
1863 - 1864r.
Lernen beginnen
Powstanie Styczniowe
1871r.
Lernen beginnen
Zjednoczenie Niemiec, Zjednoczenie Włoch
1905r.
Lernen beginnen
Rewolucja w Rosji
1914r.
Lernen beginnen
wybuch I Wojny Światowej
1917r.
Lernen beginnen
Rewolucja Październikowa w Rosji
1918r.
Lernen beginnen
koniec I Wojny Światowej
11.11.1918r.
Lernen beginnen
odzyskanie niepodległości przez Poslkę

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.