XXlecie międzywojenne daty

 0    32 Datenblatt    jucia654
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
24 czerwca 1914
Lernen beginnen
zamach w Sarajewie
16 sierpnia 1914
Lernen beginnen
powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji
5 sierpnia 1915
Lernen beginnen
wkroczenie wojsk niemieckich do Warszawy
1914
Lernen beginnen
powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej
5 listopad 1916
Lernen beginnen
akt 5 listopada- odezwa cesarzy Niemiec i Austro-Węgier
1917
Lernen beginnen
powstanie Tymczasowej Rady Stanu z Wacławem Niemojowskim na czele na skutek aktu 5 listopada
15 sierpnia 1917
Lernen beginnen
powstanie Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu z Romanem Dmowskim na czele
październik 1917
Lernen beginnen
cesarze Niemiec i Austro-Węgier powołują Radę Regencyjną
marzec 1918
Lernen beginnen
podpisanie traktatu w Brześciu Litewskim
8 stycznia 1918
Lernen beginnen
14-punktowe orędzie prezydenta USA Woodrowa Wilsona
7 październik 1918
Lernen beginnen
manifest Rady Regencyjnej do narodu, w którym domagano się niepodległości dla Polski
10 listopada 1918
Lernen beginnen
powrót Piłsudskiego z twierdzy w Magdeburgu
11 listopada 1918
Lernen beginnen
Piłsudski otrzymuje naczelne dowództwo- odzyskanie niepodległości
16 grudnia 1918
Lernen beginnen
SSKPiL i PPS-Lewica łączą się w Komunistyczną Partię Robotniczą Polski (KPRP).
16 stycznia 1919
Lernen beginnen
Paderewski premierem
kwiecień 1949
Lernen beginnen
pakt północnoatlantycki- NATO
wrzesień 1949
Lernen beginnen
powstanie RFN
październik 1949
Lernen beginnen
powstanie NRD- strefa radziecka
1947
Lernen beginnen
dotkryna Trumana
1948
Lernen beginnen
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - ONZ
kwiecień 1945
Lernen beginnen
Karta Narodów Zjednoczonych -podstawa ONZ
lipiec 1945
Lernen beginnen
konferencja Poczdam-USA(Harry Truman), Stalin i Churchil(a potem Clement Atlee).
1946
Lernen beginnen
proces zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze
19 stycznia 1945
Lernen beginnen
gen. Okulicki rozwiązuje AK
luty 1945
Lernen beginnen
Jałta
2 październik 1944
Lernen beginnen
kapitulacja powstańców warszawskich
1 sierpnia 1944
Lernen beginnen
powstanie warszawskie
lipiec 1944
Lernen beginnen
powstanie PKWN w Moskiwe (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego)
styczeń 1944
Lernen beginnen
RJN (Rada Jedności Narodowej)
styczeń 1944
Lernen beginnen
AL(Armia Ludowa)
sierpień 1919
Lernen beginnen
Republika Wiemarska
21 marca 1919
Lernen beginnen
pokój ryski- koniec wojny polsko-bolszewickiej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.