Wiek wojen - Sprawdzian

 0    46 Datenblatt    Dundersztycc
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
rokosz
Lernen beginnen
wypowiedzenie szlachy przeciwko królowi
restauracja
Lernen beginnen
przywrócenie obalonej dynastii
lord protektor
Lernen beginnen
urząd angielski odpowiadający stanowisku interrexa - regenta
purytanie
Lernen beginnen
nazwa kalwinistów w anglii
Monarchia parlamentarna
Lernen beginnen
monarcha współdzieli władzę z parlamentem.
monarchia absolutna
Lernen beginnen
monarcha skupia w swojej ręce władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą
merkantylizm
Lernen beginnen
system poglądów ekonomiczno-politycznych, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu.
sarmatyzm
Lernen beginnen
barokowa formacja kulturowa dominująca w Rzeczypospolitej od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się na micie, jakoby szlachta polska miała pochodzić od Sarmatów
dzikie pola
Lernen beginnen
stepy na połódniu ukrainy
ataman
Lernen beginnen
wódz kozacki
barok
Lernen beginnen
epoka od końca XVI wieku do XVIII wieku
portret trumienny
Lernen beginnen
podobizna osoby zmarłej, jeden z elementów castrum doloris
zaporoże
Lernen beginnen
terytorium na połódniu ukrainy
śluby lwowskie
Lernen beginnen
śluby, które złożył 1 kwietnia 1656, w czasie potopu szwedzkiego, król Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej.
konfederacja
Lernen beginnen
Konfederacja – grupa utworzona przez partie, państwa lub miasta dla osiągnięcia określonych celów
traktaty welawsko-bydgoskie
Lernen beginnen
dwa traktaty z 1657 roku, których głównym postanowieniem było zerwanie zależności lennych pomiędzy Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi i uzyskanie suwerenności dynastii Hohenzollernów na tym terytorium. Polska utraciła wpływ na politykę Prus i oddała im w lenno ziemię lęborsko-bytowską.
wezyr
Lernen beginnen
urzędnik turecki
makaronizm
Lernen beginnen
pochodzący z języka obcego zwrot wplatany do języka ojczystego.
dymitrjady
Lernen beginnen
azwa interwencji zbrojnych części polskiej magnaterii w wewnętrzne sprawy Carstwa Rosyjskiego
husaria
Lernen beginnen
wojska polskie konnica
liberum veto
Lernen beginnen
przywilej wolne nie pozwalam
rojaliści
Lernen beginnen
zwolennicy władzy królewskiej. Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789-1799)
gentry
Lernen beginnen
szlachta angielska
POSTACIE
Lernen beginnen
POSTACIE
Oliver Cromwell
Lernen beginnen
angielski, główna postać angielskiej wojny domowej, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii
Ludwik 13
Lernen beginnen
król Francji przeją władze gdy miał 8 lat lecz władze sprawowała matka
Ludwik 14
Lernen beginnen
król słońce rządził w wieku 22 lat powiększyło się jej terytorium Francjii wprowadził liczne reformy obejmujące gospodarkę finanse wojsko itp
Kardynał Richelieu
Lernen beginnen
francuski książę, kardynał, pierwszy premier Francji Wprowadził szereg reform m.in. zmierzających do osłabienia pozycji arystokracji. W 1630 r. zabronił arystokratom działalności handlowej, wkrótce potem zakazał im prowadzenia prywatnych wojen oraz posiadania zamków warownych
Mikołaj Zebrzydowski
Lernen beginnen
Po śmierci Zamoyskiego w 1605 r. stanął na czele opozycji przeciw Zygmuntowi III Wazie. Wzniecił rokosz Zebrzydowskiego (1606), stłumiony w wyniku bitwy pod Guzowem w 1607.
Iwan Wyhowski
Lernen beginnen
hetman kozacki szlachcic polski Oskarżony o knowania z Rosją przez rywalizującego z nim o przywództwo Pawła Teterę,
Augustyn Kordecki
Lernen beginnen
przeor zakonu Paulinów i dowódca obrony klasztoru podczas oblężenia Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego.
Rejemi Wiśniowiecki
Lernen beginnen
energiczny dowódca wojsk koronnych, wojewoda ruski. Ojciec króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Stanisław Koniecpolski
Lernen beginnen
hetman wielki koronny eden z największych wodzów I Rzeczypospolitej. Zwycięzca spod Martynowa (1624), Hamersztynu (1627), Trzciany (1629), Ochmatowa (1644).
Stefan CZarniecki
Lernen beginnen
polski dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny i kasztelan kijowski Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa
Karol X Gustaw
Lernen beginnen
król Szwecji potop szwedzki
Dymitr Samozwaniec
Lernen beginnen
car Rosji, rzekomy, cudownie ocalały carewicz Dymitr, syn Iwana IV Groźnego.
Wasyl IV Szujski
Lernen beginnen
Wasyl Iwanowicz Szujski pochodził z dynastii Rurykowiczów car rosji
Karol Chodkiewicz
Lernen beginnen
hetman wielki litewski Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku wziął udział w wojnie inflanckie Był także dowódcą połączonych wojsk polskich i litewskich w czasie obrony Chocimia przed Turkami
Stanisław Żółkiewski
Lernen beginnen
od 1618 hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, zwycięzca wielu kampanii przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom W 1609 roku stanął na czele polskiego korpusu interwencyjnego, wysłanego na pomoc tzw. dymitriadzie, w której wojska magnatów polskich wplątały się w rosyjską wojnę domową
Bohdan Chmielnicki
Lernen beginnen
hetman zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648-1654, bohater narodowy Ukrainy.
Maryśeńka Maria Kazimiera d'Arquien
Lernen beginnen
królowa Polski, żona króla Jana III Sobieskiego.
Piotr Skarga
Lernen beginnen
Spowiednik króla Zygmunta 3 wazy
sicze
Lernen beginnen
obozy obronne wznoszone przez kozaków
czajki
Lernen beginnen
Łodzie kozaków
kozaki
Lernen beginnen
osoby rybacy rolnicy myśliwi bartnicy rozbójnicy osiedlający się na południu Ukrainy dzikie pola
Święta liga
Lernen beginnen
Koalicja państw utworzona kilka miesięcy po bitwie pod Wiedniem Celem jej była walka z muzeumańską Turcją

Wiek XVII - kluczowy wiek dla polskiej matrycy kultury szlacheckiej i chłopskiej

Ktokolwiek solidnie uczył się historii Polski i Europy wie, że wiek XVII obfituje w wydarzenia, które stały się podstawą wielu problemów społecznych, żywotnych w Polsce i Europie do dnia dzisiejszego. Pierwsze, poważne i długofalowe skutki ekspansji szlachty w krajach chłopskich, to właśnie ta epoka. Pierwsze, poważne i dalekosiężne konflikty z wyznawcami islamu w Europie, to właśnie ten czas Fiszki dedykowane wiekowi XVII znakomicie uporządkują lub zbudują od podstaw wiedzę historyczną i kulturową, ale także pozwolą zrozumieć pojęcie długiego trwania w historii i naukach o kulturze. Warto z nich skorzystać, bo to najszybszy i najskuteczniejszy sposób nabywania tej trudnej i złożonej wiedzy z prawdziwą przyjemnością.

Słownik, daty i postaci

Fiszki edukacyjne uczące całościowo zawiłości wieku XVII zostały opracowane tak, by budować wiedzą w trzech kategoriach: dat, czyli wydarzeń, słownictwa z epoki mającego znaczenie do dnia dzisiejszego i wreszcie postaci historycznych: władców, kardynałów, przywódców wojskowych. Dzięki temu zestawowi fiszek szybko nauczymy się kim był lord protektor w Anglii, co trzeba wiedzieć o moralności purytan i co to słowo może oznaczać także dziś, a także nigdy nie pomylimy już monarchii parlamentarnej z monarchią absolutną. Taka wiedza da szkolną pewność siebie nie tylko uczniowi, ale i radość wiedzenia więcej osobie dorosłej, która dawno opuściła mury szkolne. Fiszki to bowiem wiedza i zabawa w jednym.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.