300 tính từ tiếng Anh 1 - 25

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
già
Ông anh ấy đã già nhưng ông biết dùng máy tính.
Lernen beginnen
old
His grandpa is old but he knows how to use the computer.
đen
Mẹ tôi đưa cho tôi cái váy màu đen.
Lernen beginnen
black
My mother gave me a black skirt.
cao
Marc cao hơn tôi.
Lernen beginnen
tall
Marc is taller than me.
trẻ
Bạn vẫn còn rất trẻ.
Lernen beginnen
young
You are still very young.
giới hạn
Sự lựa chọn các món ăn rất hạn chế.
Lernen beginnen
limited
The selection of dishes is very limited.
dài
Hôn thê của tôi có mái tóc dài màu vàng.
Lernen beginnen
long
My fiancée has long blond hair.
tức giận
Ba mẹ anh ấy rất tức giận với anh.
Lernen beginnen
angry
His parents are very angry with him.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.