300 tính từ tiếng Anh 226 - 250

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
thuộc về điện
Tôi đã mua một bàn chải đánh răng điện.
Lernen beginnen
electrical
I bought an electric toothbrush.
có thai
Chị anh ấy có thai.
Lernen beginnen
pregnant
His sister is pregnant.
thú vị
Bài viết của anh ấy trông rất thú vị.
Lernen beginnen
interesting
His article looks really interesting.
thêm vào
Nếu bạn cần thêm thông tin, nhắn cho tôi ngay lập tức.
Lernen beginnen
additional
If you need any additional information, write me immediately.
thuộc tài chính
Không dễ để đổi mặt với khủng hoảng tài chính.
Lernen beginnen
financial
It's not easy to face a financial crisis.
thuộc chính trị
Tôi sợ chúng ta phải đối mặt với khủng hoảng chính trị.
Lernen beginnen
political
I'm afraid we are dealing with a real political crisis.
tương đồng
Ba con mèo này tương đồng nhau.
Lernen beginnen
similar
These three cats are very similar.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.