300 tính từ tiếng Anh 76 - 100

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nâu
Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chim bồ câu màu nâu chưa?
Lernen beginnen
brown
Have you ever seen a brown pigeon?
có tội
Dominique bị kết tội.
Lernen beginnen
guilty
Dominique was found guilty.
nhợt nhạt
Sylvie nhìn rất nhợt nhạt.
Lernen beginnen
pale
Sylvie looks very pale.
ngắn gọn
Nhiệm vụ của bạn là viết một câu chuyện ngắn.
Lernen beginnen
concise
Your task is to write a concise story.
ốm
Tôi bị ốm và tôi không muốn ra ngoài tối nay.
Lernen beginnen
ill
I'm ill and I don't want to go out tonight.
hài hước
Bộ phim rất buồn cười.
Lernen beginnen
funny
The film was very funny.
bao la
Chủ đề bạn chọn rất rộng lớn.
Lernen beginnen
vast
The subject you've chosen is vast.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.