300 tính từ tiếng Anh 276 - 300

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bắt buộc
Nhiệm vụ này là bắt buộc.
Lernen beginnen
obligatory
This task is obligatory.
hào phóng
Chú tôi là người đàn ông hào phóng.
Lernen beginnen
generous
My uncle is a generous man.
huyền bí
Lâu đài này nổi tiếng vì lịch sử bí ẩn của nó.
Lernen beginnen
mysterious
This castle is famous for it's mysterious history.
vô giá
TÌnh bạn của bạn thật sự vô giá.
Lernen beginnen
priceless
Your friendship is really priceless.
biết ơn
Tôi biết ơn vì những thứ bạn đã làm.
Lernen beginnen
grateful
I'm grateful for what you did.
thu hút
Eva là phụ nữ hấp dẫn.
Lernen beginnen
attractive
Eva is an attractive woman.
truyền cảm hứng
Câu chuyện truyền cảm hứng.
Lernen beginnen
inspirational
This story is inspirational.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.