300 tính từ tiếng Anh 201 - 225

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vang danh
Coline luôn được nhận ra.
Lernen beginnen
distinguished
Coline is always distinguished.
xoăn
Chị gái tôi có mái tóc xoăn.
Lernen beginnen
curly
My sister has curly hair.
bừa bộn
Tôi phải thừa nhận rằng tôi là người bừa bộn.
Lernen beginnen
messy
I have to admit I'm very messy.
hỗn xược
Tôi ghét những người hỗn xược.
Lernen beginnen
cheeky
I hate cheeky people.
khác nhau
Đúng vậy, Rosaline thì khác.
Lernen beginnen
different
It's true, Rosalie is different.
có ý nghĩa
Đây là một chiến thắng có ý nghĩa với tất cả mọi thành viên trong đội.
Lernen beginnen
significant
It's a very significant victory for all members of our team.
thoải mái
Tấm nệm này rất thoải mái.
Lernen beginnen
comfortable
This mattress is very comfortable.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.