Adjektiven an Adverben 1 - 50 - Adjectives and adverbs 1 - 50

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
houfereg
Hien ass esou en houferegt Kand!
Lernen beginnen
bright
He's such a bright child!
falsch
Et deet mer leed, mee deng Äntwert ass falsch.
Lernen beginnen
wrong
I'm sorry but your answer is wrong.
gréng
Ech hunn decidéiert e grénge Canapé ze kafen.
Lernen beginnen
green
I decided to buy a green sofa.
voll
Ass d'Glas hallef eidel oder hallef voll?
Lernen beginnen
full
Is the glass half empty or half full?
einfach
Dëst ass eng einfach Manéier fir d'Aussprooch ze üben.
Lernen beginnen
simple
This is a simple way to practice the pronunciation.
aarm
Dem Susan seng Famill ass ganz aarm.
Lernen beginnen
poor
Susan's family is very poor.
jonk
Du bass nach jonk, maach dir net esou vill Suergen iwwer deng Zukunft.
Lernen beginnen
young
You are still very young, you shouldn't worry about your future so much.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.