Adjektiven an Adverben 50 - 100 - Adjectives and adverbs 50 - 100

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zimmlech
Et ass nach zimmlech fréi, wëlls du e Patt drénke goen?
Lernen beginnen
pretty
It's still pretty early - do you want to go for a drink?
stallhalen
Hal stall! Ech verspriechen, datt dir näischt wäert geschéien.
Lernen beginnen
still
Stay still! I promise nothing will happen to you.
wëllkomm
Du bass hei ëmmer wëllkomm.
Lernen beginnen
welcome
Remember that you are always welcome here.
just
nëmmen
Et war just e Witz. Gitt net rosen.
Lernen beginnen
just
only
Come on, it was just a joke. Don't get mad.
aktuell
Wat ass Är aktuell Adress?
Lernen beginnen
current
What's your current address?
propper
Säin Zëmmer ass ëmmer ganz propper.
Lernen beginnen
clean
Her room is always very clean.
nëtzlech
Äre Rotschlo war wierklech nëtzlech, merci!
Lernen beginnen
useful
Your advice was really useful, thank you!
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.