Conversation with a stranger - Đoạn hội thoại với người lạ

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I ask you because I want to replace my phone.
Lernen beginnen
Tôi hỏi bạn bởi vì tôi muốn thay điện thoại của mình.
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
Lernen beginnen
Đã tới lúc mua một đôi giày mới rồi.
What you are saying is a good suggestion.
Lernen beginnen
Điều bạn đang nói là một gợi ý hay.
Was it good value?
Lernen beginnen
Cái giá đấy có hời không?
Can I ask you something?
Lernen beginnen
Tôi có thể hỏi bạn một chút không?
Do you know what time this place closes?
Lernen beginnen
Bạn có biết mấy giờ nơi này đóng cửa không?
Did you get them near here?
Lernen beginnen
Bạn mua đôi giày này gần đây hả?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.