daty do egzaminu gim

 0    35 Datenblatt    zuziabanach26
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1410
Lernen beginnen
bitwa pod grunwaldem. zwycięstwo polski i litwy (pod dowództwem władysława jagiełłły) nad krzyżakami (urlich von jungingen)
1610
Lernen beginnen
zajęcie moskwy przez hetmana stanisława żółkiewskiego
1791
Lernen beginnen
uchwalenie konstytucji 3 maja. pierwszej w europie
1411
Lernen beginnen
I pokój toruński. litwa odzyskuje żmudź od <1454 do 1466> wojna 13letnia z zakonem krzyżackim, zwycięstwo polski (kazimierz jagiellończyk)
1466
Lernen beginnen
II pokój toruński. polska odzyskała pomorze gdańskie, ziemię hełmińską i warmię
1505
Lernen beginnen
konstytucja nihil novi (aleksander jagiellończyk na sejmie w radomiu)
1525
Lernen beginnen
hołd pruski (pokój krakowski z krzyżakami) zygmunt stary przyjmuje hołd lenny od albrechta hohenzollerna. przestaje istnieć państwo zakonu krzyżackiego
1569
Lernen beginnen
unia lubelska za panowania zygmunta augusta. powstala rzeczpospolita obojga narodów
1573
Lernen beginnen
I wolna elekcja. królem polski zostaje henryk walezy.
1605
Lernen beginnen
zwycięstwo jana karola chodkiewicza pod kircholem nad armią szwedzką
1655-1660
Lernen beginnen
potop szwedzki. najazd szwedów na polskę za jana kazimierza
1683
Lernen beginnen
odsiecz wiednia. jan III sobieski zwyciężył turków
1772
Lernen beginnen
I rozbiór polski. PRUSY AUSTRIA ROSJA
1788-1792
Lernen beginnen
obrady sejmu wielkiego 4letniego
1793
Lernen beginnen
II rozbiór polski. PRUSY ROSJA
1794
Lernen beginnen
powstanie kościuszkowskie
1795
Lernen beginnen
III rozbiór polski. PRUSY AUSTRIA ROSJA. koniec pierwszej rzeczpospolitej
1797
Lernen beginnen
powstanie legionów polskich jana henryka dąbrowskiego we włoszech. józek wybicki napisał pieśń 'mazurek dąbrowskiego', ktory od roku 1927 stał się hymnem narodowym polski
966
Lernen beginnen
chrzest polski
1000
Lernen beginnen
zjazd w gnieźnie (bolesław chrobry)
1025
Lernen beginnen
koronacja i śmierć bolesława chrobrego
1138
Lernen beginnen
testament bolesława krzywousty (HEJ DZIEFCZYNY W GÓRĘ BIUSTY IDZIE BOLEK KRZYWOUSTY)
1226
Lernen beginnen
sprowadzenie krzyżaków do polski przez Konrada I Księcia Mazowieckiego
1241
Lernen beginnen
bitwa pod Legnicą z tatrami. klęska henryka pobożnego
1308
Lernen beginnen
utrata pomorza gdańskiego przez polskę na rzecz krzyżaków
1320
Lernen beginnen
koronacja władysława łokietka na króla polski (pierwsza koronacja w krakowie) /ostateczny koniec rozbicia dzielnicowego/
1364
Lernen beginnen
założenie akademii krakowskiej przez kazimierza wielkiego
1374
Lernen beginnen
przywilej koszycki, I nadany dla szlachty przez króla ludwika andygaweńskiego IX węgiersiego
1385
Lernen beginnen
unia w krewie. jagiełło, książę litwy, przyjmuje chrzest i poślubia jadwigę andygaweńską
1807
Lernen beginnen
powstanie księstwa warszawskiego pod protektoratem francji napoleona bonaparte
1815
Lernen beginnen
na kongresie wiedeńskim zostaje utworzone królestwo polskie pod berłem cara rosji
1830
Lernen beginnen
(29/30 listopada) powstanie listopadowe
1846
Lernen beginnen
powstanie krakowskie
1863
Lernen beginnen
(22/23 stycznia) powstanie styczniowe. największe powstanie w XIX w.
1918
Lernen beginnen
11 listopada- odzyskanie niepodległości

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.