Daty od 1095 do 1652

 0    29 Datenblatt    Pepush
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Początek wypraw krzyżowych
Lernen beginnen
1095
Statut Krzywoustego (podział Polski)
Lernen beginnen
1138
Bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226
Koronacja Przemysła II
Lernen beginnen
1295
Koronacja Łokietka
Lernen beginnen
1320
Statut Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1346
Założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364
Upadek Bizancjum
Lernen beginnen
1453
Przywilej Koszycki
Lernen beginnen
1374
Unia w Krewie
Lernen beginnen
1385
Bitwa pod Grunwaldem (pełna data)
Lernen beginnen
15 lipca 1410
Wojna stuletnia
Lernen beginnen
1337 - 1453
Śmierć Władysława Warneńczyka
Lernen beginnen
1444
Drugi pokój toruński
Lernen beginnen
1466
Odkrycie Ameryki
Lernen beginnen
1492
Wynalezienie druku Gutenberga
Lernen beginnen
1450
Wystąpienie Marcina Lutra
Lernen beginnen
1517
Hołd pruski
Lernen beginnen
1525
Unia Lubelska
Lernen beginnen
1569
Konfederacja Warszawska
Lernen beginnen
1573
Bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo)
Lernen beginnen
1605
Bitwa pod Kłuszynem (zwycięstwo)
Lernen beginnen
1610
Bitwa pod Cecorą (klęska)
Lernen beginnen
1620
Wybuch powstania Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648
Utrata lenna pruskiego
Lernen beginnen
1657
Potop szwedzki
Lernen beginnen
1655 - 1660
Odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
1683
Pierwsze zerwanie sejmu przez Sicińskiego
Lernen beginnen
1652

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.