Genetyka behawioralna 1

 0    36 Datenblatt    JAGODKAOLE
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Modyfikacjami potranslacyjnymi białek są...
Lernen beginnen
obróbka proteolityczna, N-acetylacja Hydroksylacja Fosforylacja Defosforylacja Glikozylacja
Ile nukleotydów musi zawierać jeden gen kodujący białko o 200 resztach aminokwasowych
Lernen beginnen
600
Polimeraz RNA rozpoznaje sekwencję nukleotydową przed genami struktury, która nosi nazwę
Lernen beginnen
promotor
Mutacja powodująca zmianę ramki odczytu
Lernen beginnen
delecja, insercja
Teoria operonu
Lernen beginnen
dobrze opisuje ekspresją genów u Prokariota
Które zdanie o RNA jest nieprawdziwe?
Lernen beginnen
jakieś pierdoły, że tworzy rybosomy prokariotyczne razem z DNA
Co jest niezbędne do budowy DNA
Lernen beginnen
potrzebujesz trifosforany deoksyrybonukleotydów, energie ATP/CTP/GTP, matryce DNA i wiele enzymów o różnych nazwach (topoimeraza/helikaza/prymaza/polimeraza DNA/egzonukleaza/ligaza...)
Prawidłowo uszeregowane organizmy pod względem zawartości DNA <
Lernen beginnen
wirusy < bakterie < drożdże < muszka owocowa < człowiek < trykotka (wtf?)
Nukleosomy
Lernen beginnen
występują tylko w jądrze komórkowym (mtDNA ma kształt okręgu, więc chyba nie nawija sie na białka histonowe)
Bakterie zawiwerają materiał genetyczny w postaci
Lernen beginnen
w chromosomach i plazmidach w nukleoidzie
Z powodu komplementarności zasad w DNA
Lernen beginnen
stosunek stężeń C i G wynosi 1
Z powodu komplementarności zasad w DNA
Lernen beginnen
Mamy stosunki: C/G = 1 A/T = 1 a reszta jak np. A/G = nvm
Podczas której fazy zachodzi replikacja?
Lernen beginnen
Podczas interfazy w fazie S
W replikacji konserwatywnej
Lernen beginnen
każda nowa cząsteczka DNA, powstaje bez rozwijania macierzystej nici DNA (po prostu się kopiują, więc nie ma fragmentów Okazaki itp).
rRNA powstaje w...
Lernen beginnen
jąderku
transkrypcja u Eucaryota zachodzi...
Lernen beginnen
w jądrze
podczas transkrypcji niezbędne jest
Lernen beginnen
DNA jako matryca
Kod genetyczny jest
Lernen beginnen
trójkowy, niezachodzący, bezprzecinkowy, zdegenerowany, jednoznaczny, kolinearny, uniwersalny
rybosomy podobne do bakteryjnych wstępują w...
Lernen beginnen
MITOCHONDRIUM,
Aktywność rybosomów prokariotycznych hamuje...
Lernen beginnen
tetracyklina (hamuje trądzik) chloramfenikol (na zakażenia, ale niebezpieczny w użyciu) penicylina - wspiera osłabione ściany komórkowe
Ilość kodonów terminacji translacji...
Lernen beginnen
Są trzy kodony "stop" UAA, UAG, UGA
W komórkach eukariotycznych transkrypcja i translacja
Lernen beginnen
zachodzą oddzielnie czasowo i przestrzennie, zachodzą w różnych miejscach JEDNEJ KOMÓRKI (transkrypcja - jądro, translacja - cytoplazma lub siateczce śródplazmatycznej
Podwójna helisa DNA jest stabilizowana przez...
Lernen beginnen
wiązania wodorowe
W każdym nukleotydzie budującym kwasy nukleinowe występuje reszta kwasu fosforanowego
Lernen beginnen
H3PO4
W anafazie pierwszego podziału mejotycznego do biegunów przechodzą
Lernen beginnen
chromosomy
Podczas mejozy każdy biwalent zawiera
Lernen beginnen
dwie podwójne nici DNA
W profazie pierwszego podziału mejotycznego kolejnymi stadiami są
Lernen beginnen
leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza
Ile rodzajów gamet może wyprodukować organizm o genotypie AABBCCDdEE...
Lernen beginnen
Dwie 1) ABCDE 2) ABCdE
Rodzice o oczach piwnych mogą mieć dzieci...
Lernen beginnen
wyłącznie o oczach piwnych lub piwnookie (homozygoty i heterozygoty dominujące) - 75% i niebieskookiw (homozygoty recesywne 25%)
Włosy rude są u człowieka cechą recesywną. Przedstaw możliwe genotypy rodziców, których dziecko ma rude włosy A-nierude, a-rude
Lernen beginnen
aa*Aa lub aa*aa lub Aa*Aa
Dziedziczenie wielogenowe u ludzi to np.
Lernen beginnen
kolor skóry i wzrost
grupę genów sprzężonych tworzą
Lernen beginnen
wszystkie geny na 1 chromosomie dziedziczące się razem (czyli te, które są blisko siebie)
osobnik męski ma chromosomy XX, a żeński XY u...
Lernen beginnen
motyli, niektórych gadów, niektórych ptaków
Jaki jest stosunek fenotypów przy allelu letalnym?
Lernen beginnen
2:1
Podstawowa zasada Jackoba Monoda
Lernen beginnen
Niektóre geny mogą być niekatywne pod wpływem bloków chemicznych (to on jest gościem od operonu)
Ilość fenotypów w dziedziczeniu ilościowym
Lernen beginnen
2n+1

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.