historia daty

5  1    26 Datenblatt    toll
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
9/10 II 1940
Lernen beginnen
pierwsza deportacja w głąb ZSRR
12 X 1939
Lernen beginnen
utworzenie Generalnego Gubernatorstwa
13 XI 1939
Lernen beginnen
powołanie Związku Walki Zbrojnie (ZWZ)
20 IV 1940
Lernen beginnen
powstanie Związku Odwetu w ramach ZWZ
IV 1941
Lernen beginnen
utworzenie Kierownictwa Walki Cywilnej
30 IX 1939
Lernen beginnen
powołanie polskiego rządu emigracyjnego w Paryżu
VI 1940
Lernen beginnen
ewakuacja polskich władz do Londynu
VIII-X 1940
Lernen beginnen
udział polskich pilotów w bitwie o Anaglie
27 IV 1940
Lernen beginnen
założenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz
14 II 1942
Lernen beginnen
przekształcenie ZwZ w Aramie Krajową
5 I 1942
Lernen beginnen
powstanie Polskiej Partii Robotniczej
III-VIII 1942
Lernen beginnen
ewakuacja Armii Polskiej z ZSRR
30 VII 1941
Lernen beginnen
układ Sikorski-Majski
VI 1942
Lernen beginnen
początek zajęć na tajnym Uniwersytecie Jagielońskim
4 I 1944
Lernen beginnen
przekroczenie granic II RP przez Aramie Czerwoną
19 IV - 16 V 1943
Lernen beginnen
powstanie w getcie warszawskim
20 IX 1942
Lernen beginnen
powstanie Narodowych Sił Zbrojnych
22 I 1943
Lernen beginnen
utworzenie Kierownictwa Dywersji
18 V 1944
Lernen beginnen
zdobycie Monte Cassino 2. Korpus Polski
14 VII 1943
Lernen beginnen
śmierć gen. Sikorskiego
10 VIII 1943
Lernen beginnen
rozpoczęcie formowania 1 Korpusu Polskiego w ZSRR
18 III 1945
Lernen beginnen
zajęcie Kołobrzegu przez 1 Armie WP
2 IX 1945
Lernen beginnen
założenie organizacji Wolność i Niezależność
31 XII 1943/ 1 I 1944
Lernen beginnen
powstanie Krajowej Rady Narodowej (KRN)
IV-V 1945
Lernen beginnen
udział 1 i 2 Armii WP w operacji berlińskiej
17:00 1 VIII - 2 X 1944
Lernen beginnen
powstanie warszawskie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.