kurs angielski Anglia

 0    237 Datenblatt    joannajasinska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
autobus
Lernen beginnen
coach
przewidywany
Lernen beginnen
expected
ciezarowka
Lernen beginnen
lorry / truck
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
Lernen beginnen
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
autostrada
Sieć autostrad jest w tym kraju słabo rozwinięta.
Lernen beginnen
a motorway
The motorway network is poorly developed in this country.
mandat za parkowanie
Lernen beginnen
parking fine
godziny szczytu
Lernen beginnen
rush hour
postoj taksowek
Becky nie mogła znaleźć taksówki pod pubem, więc poszła na najbliższy postój taksówek, gdzie czekało wielu kierowców.
Lernen beginnen
Taxi rank
Becky couldn't find a taxi outside the pub, so she walked to the nearest taxi rank where lots of drivers were waiting.
przejscie dla pieszych
Lernen beginnen
zebra crossing
dość
Lernen beginnen
fed up
lubiący sth / sb / robi
Lernen beginnen
fond of sth/sb/doing
chętnie
Lernen beginnen
keen on
uprzejmy
Lernen beginnen
kind to
zadowolony z
Lernen beginnen
pleased with
niegrzeczne
Lernen beginnen
rude to
ścieżki rowerowe
Lernen beginnen
cycle lane
strefa dla pieszych
Lernen beginnen
pedestrian zone
roboty drogowe (roboty drogowe)
Lernen beginnen
road works (road works)
wagon
Lernen beginnen
carriage
Metro / undergound / rury
Lernen beginnen
subway/undergound/tube
peron
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
Lernen beginnen
platform
Which platform does the train to New York depart from?
śpieszyć się
Lernen beginnen
hurry
przepraszać kogoś za coś
Lernen beginnen
apologize to someone for something
przyjeździe
Lernen beginnen
arrive in
przyjeździe na dworzec
Lernen beginnen
arrive at the station
należą do
Lernen beginnen
belong to
spierać się z kimś
Lernen beginnen
argue with someone
kelner / kelnerka
Lernen beginnen
waiter / waitress
wierzę w
Lernen beginnen
belive in
wyboru między
Lernen beginnen
chose between
zależeć
Lernen beginnen
depend on
marzyć o
Lernen beginnen
dream about
śmiać się z kimś
Lernen beginnen
laugh at sb
przesyłają
Lernen beginnen
forward to
płacić za
Lernen beginnen
pay for
przypomina mi
Lernen beginnen
reminds me of
wydawać pieniądze na
Lernen beginnen
spend money on
boi
Lernen beginnen
afraid of
zły na kogoś
Lernen beginnen
angry with someone
dobry w
Lernen beginnen
good at
dobre dla kogoś (do zrobienia czegoś)
Lernen beginnen
good for somebody (to do sth)
blisko kogoś / czegoś
Lernen beginnen
close to sb/sth
różni się od
Lernen beginnen
different from
podekscytowany
Lernen beginnen
excited about
dość
Lernen beginnen
fed up with
znana
Lernen beginnen
famous for
zainteresowany
Lernen beginnen
interested in
lubiący
Lernen beginnen
fond of
dumny
Lernen beginnen
proud of
martwi abaut
Lernen beginnen
worried abaut
zmęczony
Lernen beginnen
tired of
średnia, przecietny
Lernen beginnen
average
wyróżniać się
Lernen beginnen
stand out
zmierzać
Lernen beginnen
tend
czekanie
Lernen beginnen
waiting around
nagle
Lernen beginnen
suddenly
wymagany
Lernen beginnen
required
drażnić
Lernen beginnen
annoy
wymyslony
Lernen beginnen
fancied
Oczywiście Oczywiście
Lernen beginnen
obviously, of course,
plany filmowe
Lernen beginnen
film sets
pasowac do czegos
Lernen beginnen
suits
czarujący
Lernen beginnen
glamorous
udać
Lernen beginnen
pretend
Porady
Lernen beginnen
tips
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
wskazywac
Lernen beginnen
point
skinienie
Lernen beginnen
nod
gapić
Lernen beginnen
stare
rzucać
Lernen beginnen
throw
gwizdek
Lernen beginnen
whistle
fabuła
Lernen beginnen
plot
dalszy ciąg
Czekamy na ciąg dalszy.
Lernen beginnen
sequel
We're waiting for a sequel.
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
Lernen beginnen
flat
You have a nice flat.
współlokator / współlokatorka
Lernen beginnen
flatmate/roommate
kolega lub koleżanka z pracy
Lernen beginnen
colleague
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
Lernen beginnen
classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
skontaktować się z
Lernen beginnen
get in touch with
być razem
Lernen beginnen
be together
zerwać z kimś
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
Lernen beginnen
break up with someone
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
dobrze żyć z
Lernen beginnen
get on well with
poznać kogoś
Lernen beginnen
get to know somebody
mają wspólnego
Lernen beginnen
have in common
tracą kontakt z
Lernen beginnen
lose touch with
zaproponować
Lernen beginnen
propose
opuscić
Lernen beginnen
dumped sb
ma zakochanej w
Lernen beginnen
has a crush on
zrywać (np. o związku)
Lernen beginnen
split up
wypadł z
Lernen beginnen
fallen out with
przegrac mecz
Lernen beginnen
beat
remis
Lernen beginnen
draw
zranić się
Lernen beginnen
get injurey
rozgrzewka
Lernen beginnen
warm up
trener
Lernen beginnen
coach
Sędzia / sędzia
Lernen beginnen
referee/umpire
kibic, widz
Lernen beginnen
spectator
Tłum
Lernen beginnen
the crowd
stadion
Lernen beginnen
stadium
murawa
Lernen beginnen
football pitch
pole golfowe
Lernen beginnen
golf course
stok narciarski
Lernen beginnen
ski slope
tor motocyklowy
Lernen beginnen
motorcycling circuit
kopnięcie
Lernen beginnen
kick
strzeli bramkę
Lernen beginnen
score a goal
rzucać
Lernen beginnen
throw
nabrać formy/kondycji
Muszę nabrać kondycji przed wyjazdem w góry.
Lernen beginnen
get fit
I have to get fit before a trip to the mountains.
tłumacz ustny
Lernen beginnen
interpreter
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
Lernen beginnen
suppose
Nobody supposed that they would win.
broda (zarost)
Lernen beginnen
beard (facial hair)
wydany
Lernen beginnen
released
zbierać
Lernen beginnen
collect
wyszedł
Lernen beginnen
went out
cały
Zjadłeś całą pizze?
Lernen beginnen
whole
Did you eat the whole pizza?
zawieszony
Lernen beginnen
suspended
stok
Lernen beginnen
slope
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
Lernen beginnen
graduate
I'm a recent graduate from York University.
Dyrektor szkoły
Lernen beginnen
head teacher
przedszkole
Lernen beginnen
nursery school
uczniowie
Lernen beginnen
pupils
warunki
Lernen beginnen
terms
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve the problem
ubierac sie
Lernen beginnen
put on a shirt
spróbuj na sth
Lernen beginnen
try on sth
pasuje ci
Lernen beginnen
it fits you
zdjąć ubranie
Lernen beginnen
take off clothes
umieścić na ubrania
Lernen beginnen
put on clothes
wygłaszać
Lernen beginnen
deliver
dołączać
Lernen beginnen
attach
skarżyć się
Lernen beginnen
complain
osiągać
Lernen beginnen
achieve
dom towarowy
Lernen beginnen
department store
wyprzedaż
Taki zestaw normalnie kosztuje 150 funtów, ale na wyprzedaży kupiłem go za 75.
Lernen beginnen
a sale
A set like this one usually costs £150, but I got it for £75 in a sale.
sprzedaż
Lernen beginnen
the sales
okazja
Ten zestaw w cenie 20 dolarów to prawdziwa okazja.
Lernen beginnen
a bargain
At $20, this set is a real bargain.
metka z cena
Lernen beginnen
a price tag
pośpiech
Lernen beginnen
rush
komin
Lernen beginnen
chimney
tajemnica
Lernen beginnen
mystery
zlew
Lernen beginnen
sink
kuchenka
Lernen beginnen
cooker
klocek
Lernen beginnen
block
na zewnątrz
Wyjdź!
Lernen beginnen
out
Get out!
rosnąć
Lernen beginnen
grow
morderstwo
Lernen beginnen
murder
bezposrednio
Lernen beginnen
throught
ścieżka
John i Kathy poszli wzdłuż wąskiej ścieżki aż do plaży.
Lernen beginnen
path
John and Kathy walked along the narrow path all the way to the beach.
krawat
Niebieski krawat nie pasuje do brązowej koszuli.
Lernen beginnen
tie
The blue tie doesn't go with the brown shirt.
polerowane buty
Lernen beginnen
polished shoes
ograniczania
Lernen beginnen
cutting back
zajął
Lernen beginnen
took up his
dobytek
Lernen beginnen
belongings
mimo
Lernen beginnen
despite
kontynuować
Lernen beginnen
carry on with
Ustalenia
Lernen beginnen
findings
jednakże
Lernen beginnen
however,
wstać wcześnie rano
Lernen beginnen
get up early in the morning
biedny / nieszczęśliwy / załamany
Lernen beginnen
miserable
znosić z
Lernen beginnen
puts up with
ścierania to
Lernen beginnen
roughing it
ukarani
Lernen beginnen
punished
klas
Lernen beginnen
grades
przedszkole
Lernen beginnen
kindergarten
Dwunasty stopień
Lernen beginnen
twelfth grade
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
nie zdac egzaminu
Lernen beginnen
fail an exam
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
Lernen beginnen
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
Zakonnice
Lernen beginnen
nuns
podzielony
Lernen beginnen
divided
podzielone
Lernen beginnen
divided into
zostać wyrzucony ze szkoły
Lernen beginnen
be expelled from school
zostać ukarany za
Lernen beginnen
be punished for
ocena niedostateczna
Lernen beginnen
fail
ocena dostateczna
Lernen beginnen
pass
zmiany w
Lernen beginnen
revise for
wziąć
Lernen beginnen
take
wychować
Lernen beginnen
bring up
na wsi
Lernen beginnen
in the country
na wsi
Lernen beginnen
in a village
na wschodnim wybrzeżu
Lernen beginnen
on the east coast
na drugim piętrze
Lernen beginnen
on the second floor
piwnica
Lernen beginnen
basement
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
Lernen beginnen
entrance
Wait for me at the school entrance.
ostatnie piętro
Lernen beginnen
top floor
dach
Lernen beginnen
roof
takich jak owoce / jak ty
Lernen beginnen
such as fruit / like you
hałaśliwych sąsiadów
Lernen beginnen
noisy neighbors
stewardesa
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
Lernen beginnen
flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
Zadania
Lernen beginnen
tasks
poprawa kondycji fizycznej
Lernen beginnen
to improve physical condition
naprawdę
Lernen beginnen
truly
czas wolny
Lernen beginnen
spare time
umiejętności
Lernen beginnen
abilities/skills
dziedzina
W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?
Lernen beginnen
field
What field do you specialize in?
tło
Lernen beginnen
background
Pojedynczy
Lernen beginnen
a single
księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
Lernen beginnen
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
na uniwersytecie
Lernen beginnen
at university
pilot od telewizora
Lernen beginnen
remote control
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
Lernen beginnen
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
głośnik
Lernen beginnen
speaker
memory stik
Lernen beginnen
memory stick
adapter
Lernen beginnen
an adaptor
kabel USB
Lernen beginnen
usb cable
Gniazdo, gniazdko elektryczne
Lernen beginnen
socket, electrical outlet
wtyczka
Lernen beginnen
plug
podkręcić (głośność)
Lernen beginnen
emphasize (volume)/ turn up
skręcić/ zciszyć
Lernen beginnen
turn down
ustawić alarm
Lernen beginnen
setted on alarm
dowieść
Lernen beginnen
prove
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve the problem
podejrzany
Lernen beginnen
suspect
Świadek wypadku
Lernen beginnen
witness of an accident
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
Lernen beginnen
innocent
The defendant pleaded innocent.
dowód
Lernen beginnen
evidence
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
Lernen beginnen
guilty
He was found guilty of the crime.
zbędny, niepotrzebny
Lernen beginnen
redundant
Przesunięcia np. w kręgosłupie
Lernen beginnen
shifts
został zwolniony
Lernen beginnen
was sacked
awansował
Lernen beginnen
got promoted
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
Lernen beginnen
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
rezygnować
Lernen beginnen
resign
emerytura
Lernen beginnen
retire
utworzyć (założyć np. firmę)
Lernen beginnen
create (for example, set up a company)
rzadko rzadko
Lernen beginnen
seldom-rarely
Przygotowuje sie
Lernen beginnen
I am getting ready.
obecnie
Lernen beginnen
nowadays
dla/ od
Lernen beginnen
for
od
Pływam odkąd miałam pięć lat.
Lernen beginnen
since
I've been swimming since I was 5.
już (w zdaniach deklaratywnych)
Lernen beginnen
already (in declarative sentences)
właśnie (dopiero co, w Present Perfect)
Lernen beginnen
just
już - w Present Perfect
Lernen beginnen
yet
już - w pytaniach/ jeszcze nie - w przeczeniach
stoi na koncu zdaniach, Present Perfect
Lernen beginnen
yet
kiedykolwiek / kiedyś
wstawiamy miedzy: have/has i 3 forma czasownika lub -ed
Lernen beginnen
ever
Have you ever been to Florida?
nigdy (uzywajac w zdaniu, nie uzywamy innego przeczenia)
Lernen beginnen
never (uzywajac w zdaniu, nie uzywamy innego przeczenia)
ostatnio, niedawno
Lernen beginnen
lately, recently
już (wczesniej, niz sie spodziewano)
I have already sent one
czynnosc juz miala miejsce, bo zakonczyla sie wczesniej niz oczekiwano lub pytajacy nie wie ze sie wydarzyla
Lernen beginnen
already (wczesniej, niz sie spodziewano)
don't forget to send a postcard

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.