Najważniejsze daty - historia - gimnazjum

5  1    82 Datenblatt    huq
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
Lernen beginnen
776 r. p.n.e.
Bitwa pod Maratonem
Lernen beginnen
490 r. p.n.e.
Bitwa pod Termopilami
Lernen beginnen
480 r. p.n.e.
Bitwa pod Salaminą
Lernen beginnen
480 r. p.n.e.
Założenie Rzymu
Lernen beginnen
753 r. p.n.e.
Zamordowanie Juliusza Cezara
Lernen beginnen
44 r. p.n.e.
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
Lernen beginnen
476 r.
Edykt Mediolański
Lernen beginnen
313 r.
Rozpad Cesarstwa Rzymskiego na Cesarstwo Zachodniorzymskie i Bizancjum
Lernen beginnen
395 r.
Schizma Wschodnia (rozłam kościoła)
Lernen beginnen
1054 r.
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra)
Lernen beginnen
622 r.
Koronacja cesarska Karola Wielkiego
Lernen beginnen
800 r.
Traktat w Verdun
Lernen beginnen
843 r.
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966 r.
Bitwa pod Cedynią
Lernen beginnen
972 r.
Śmierć Wojciecha
Lernen beginnen
997 r.
Zjazd Gnieźnieński
Lernen beginnen
1000 r.
Pokój w Budziszynie
Lernen beginnen
1018 r.
Koronacja B. Chrobrego
Lernen beginnen
1025 r.
Spór o inwestyturę (Canossa)
Lernen beginnen
1077 r.
Powrót Kazimierza Odnowiciela do kraju
Lernen beginnen
1040 r.
Oblężenie Głogowa
Lernen beginnen
1109 r.
Testament Krzywoustego (początek rozbicia dzielnicowego)
Lernen beginnen
1138 r.
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226 r.
Bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241 r.
Koronacja Władysława Łokietka (koniec rozbicia dzielnicowego)
Lernen beginnen
1320 r.
Bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331 r.
Pokój Wieczysty w Kaliszu
Lernen beginnen
1343 r.
Założenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364 r.
Układ dynastyczny w Budzie
Lernen beginnen
1355 r.
Przywilej Koszycki (Ludwik Węgierski)
Lernen beginnen
1374 r.
Śmierć Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1370 r.
Unia w Krewie z Litwą
Lernen beginnen
1385 r.
Wojna krzyżacka
Lernen beginnen
1409 - 1411 r.
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410 r.
I pokój Toruński
Lernen beginnen
1411 r.
Bitwa pod Warną
Lernen beginnen
1444 r.
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
Lernen beginnen
1450 r,
Zdobycie Konstantynopola przez Turków
Lernen beginnen
1453 r.
Wojna 13-letnia z Zakonem
Lernen beginnen
1454 - 1466 r.
II pokój toruński
Lernen beginnen
1466 r.
Konstytucja "nichil novi"
Lernen beginnen
1505 r.
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Lernen beginnen
1492 r.
Odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamę
Lernen beginnen
1498 r.
Opłynięcie kuli ziemskiej przez wyprawę pod dowództwem Ferdynanda Magellana
Lernen beginnen
1519- 1522 r.
Wystąpienie Marcina Lutra
Lernen beginnen
1517 r.
Hołd Pruski
Lernen beginnen
1525 r.
Unia lubelska
Lernen beginnen
1569 r.
Śmierć Zygmunta Augusta/rzeź Hugenotów
Lernen beginnen
1572 r.
Pierwsza wolna elekcja/Konfederacja Warszawska
Lernen beginnen
1573 r.
Bitwa pod Kircholmem - Jan Karol Chodkiewicz
Lernen beginnen
1605 r.
Bitwa pod Kłuszyną - Stanisław Żółkiewski
Lernen beginnen
1610 r.
Bitwa pod Cecorą - śmierć Stanisława Żółkiewskiego
Lernen beginnen
1620 r.
Wielka Smuta w Rosji - carem Michał Romanow
Lernen beginnen
1613 r.
Bitwa pod Oliwą
Lernen beginnen
1627 r.
Powstanie Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648 - 1657 r.
Potop Szwedzki
Lernen beginnen
1655 - 1660
Traktaty Welawsko-Bydgoskie
Lernen beginnen
1657 r.
Bitwa pod Chocimiem (Sobieski)
Lernen beginnen
1673 r.
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717 r.
Odsiecz Wiedeńska
Lernen beginnen
1683 r.
Traktat 3 Czarnych Orłów
Lernen beginnen
1732 r.
Powstanie "Collegium Nobilium"
Lernen beginnen
1740 r.
Konfederacja barska
Lernen beginnen
1768-1772 r.
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772 r.
II rozbiór Polski
Lernen beginnen
1793 r.
III rozbiór Polski
Lernen beginnen
1795 r.
Sejm Rozbiorowy/powstanie KEN
Lernen beginnen
1773 r.
Konstytucja 3 maja
Lernen beginnen
1791 r.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
1776 r.
Rewolucja Francuska
Lernen beginnen
1789 - 1799 r.
Sejm Wielki (Sejm Czteroletni)
Lernen beginnen
1788 - 1792 r.
Konfederacja Targowicka (Targowica)
Lernen beginnen
1792 r.
Insurekcja kościuszkowska
Lernen beginnen
1794 r.
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797 r.
Napoleon Bonaparte cesarzem Francuzów
Lernen beginnen
1804 r.
Pokój w Tylży - utworzenie Księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807 r.
Obrady Kongresu Wiedeńskiego
Lernen beginnen
1814 - 1815 r.
Powstanie listopadowe
Lernen beginnen
1830 - 1831 r.
Wiosna Ludów
Lernen beginnen
1848 - 1849 r.
Powstanie styczniowe
Lernen beginnen
1863 - 1864 r.
I wojna światowa
Lernen beginnen
1914 - 1918 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.