Polska i świat po II WŚ + Daleki Wschód

 0    84 Datenblatt    katulcia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Konferencja w Poczdamie (Stalin, Truman, Clement Attlee)
Lernen beginnen
17 VII - 2 VIII 1945
ZSRR i Chiny układ o przyjaźni i powojennej współpracy
Lernen beginnen
14 VIII 1945
Akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii
Lernen beginnen
2 IX 1945
Kto to? (decyzja o użyciu broni atomowej)
Lernen beginnen
Harry Truman
Traktaty pokojowe z Bułgarią, Rumunią, Włochami, Węgrami i Finlandią
Lernen beginnen
10 II 1947
Rozpoczęcie obrad konferencji załozycielskiej ONZ (Powstanie ONZ)
Lernen beginnen
25 IV 1945
ONZ - Deklaracja Praw Człowieka, podział Palestyny na arabską i żydowską, wojska w Koreii. TAK/NIE
Lernen beginnen
tak
Wybory do Parlamentu w Czechosłowacji
Lernen beginnen
1948
Akcja Wisła
Lernen beginnen
1947
Zmuszenie cesarza Japońskiego aby przyznał,że nie jest Bogiem
Lernen beginnen
1946
Powstanie Izraela (ONZ)
Lernen beginnen
1948
Proces Norynberski
Lernen beginnen
jesień 1945
Powstanie PKWN
Lernen beginnen
VII 1944
Tymczasowy Rząd
Lernen beginnen
I 1945
Konferencja w Jałcie
Lernen beginnen
II 1945
Manifest PKWN
odbiera prawo legalności rządu emigracyjnemu, konstytucja marcowa, reforma rolna, sojusz z ZSRR, USA, UK i Francją
Lernen beginnen
VII 1944
Tymczasowy Rząd JEdności Narodowej
Lernen beginnen
28 VI 1945
premier TRJN
Lernen beginnen
Edward Osóbka-Morawski
Vice premier TRJN
Lernen beginnen
Władysław Gomułka
II Vice premier TRJN
Lernen beginnen
Stanisław Mikołajczyk
Referendum ludowe
Lernen beginnen
VI 1946
Wybory do sejmu
Lernen beginnen
19 I 1947
Pogrom Kielecki
Lernen beginnen
VII 1946
Pierwsze posiedzenie sejmu
Lernen beginnen
II 1947
Prezydent Krajowej Rady Narodowej (44-47), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (47-52) [poprzednik - Raczkiewicz]
Lernen beginnen
Bolesław Bierut
Proces szesnastu
Lernen beginnen
Pokazowy proces polityczny przywódców PPP (VI 1945)
żołnierze wyklęci
Lernen beginnen
określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego
I etap stalinizmu w Polsce
Lernen beginnen
1944-1948 - zdobywania władzy
II etap stalinizmu w Polsce
Lernen beginnen
1948-1956 - stalinizacja w Polsce
III etap stalinizmu w Polsce
Lernen beginnen
1956-1970 - mała stabilizacja (siermieżny komunizm)
IV etap stalinizmu w Polsce
Lernen beginnen
1970-1980 - nieudana modernizacja
V etap stalinizmu w Polsce
Lernen beginnen
1981-1983 - stan wojenny
VI etap stalinizmu w Polsce
Lernen beginnen
1983-1989 - zmiany systemu do czasu obrad Okrągłego Stołu
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Lernen beginnen
1945-1952
Rzeczpospolita Polska
Lernen beginnen
1952-1959
PZPR (XII 1948) [Polska Zjednoczona Partia Robotnicza] =
Lernen beginnen
PPR + PPS
Związek Młodzierzy Polskiej
Lernen beginnen
1948-1957
ZMS (socjaliści) + ZMW (wieś) =
Lernen beginnen
ZSMP (Związek Socjalistyczniej Młodzierzy Polskiej) 1957-1976
Próba kolektywizacji rolnictwa
Lernen beginnen
1948-1956
Robotnik niepracujący
Lernen beginnen
bumelant
Bogaty chłop
Lernen beginnen
kułak
Czycha żeby obalić komunistów
Lernen beginnen
reakcjonista
Chłopi którzy się ubierali inaczej (kolorowe skarpetki i krawaty, kapelusze, krótkie spodnie)
Lernen beginnen
bikiniarze
Budowa muru berlińskiego
Lernen beginnen
1961-1989
Zniknienie, wyparowanie
Lernen beginnen
ewaporacja
I sekretarz KC PZPR oraz premier ZSRR
Lernen beginnen
Nikita Chruszczow
Układ Warszawski
Lernen beginnen
14 V 1955
XX zjazd KPZR
Lernen beginnen
1956
XXII zjazd KPZR (jawny referat)
Lernen beginnen
1961
Powstanie Węgierskie
Lernen beginnen
1956
I sekretarz Partii, premier Węgier
Lernen beginnen
Matyas Rakosi
Odwilż na Węgrzech
Lernen beginnen
1953
Ogłosił neutralność Węgier i wystąpił z Układu Warszawskiego (1 XI 1956), premier.
Lernen beginnen
Imre Nagy
Odzyskanie niepodległości przez Japonie
Lernen beginnen
1952
Republika Chińska (Sun Jet Sen)
Lernen beginnen
1912
Powstanie Komunistycznej Partii Chin
Lernen beginnen
1921
Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszime i Nagasaki
Lernen beginnen
1945
Chiny - komuniści
Lernen beginnen
ruch Uo Min Tang (Mao Tse Tung)
Chiny- nacjonaliści
Lernen beginnen
przywódca Chang Kai-Sheng
Powstanie Komunistyczne w Chinach
Lernen beginnen
1927 (Powstaje Chińska Republika Rad)
Wojna domowa w Chinach
Lernen beginnen
1927-1937
Atak Japonii na Mandżurię, utworzenie cesarstwa Mandżukuo (cesarz Pu-i)
Lernen beginnen
1931-1932
Ponowny atak Japonii na Chiny kończący wojnę domową
Lernen beginnen
1937
Poczatek zimnej wojny
Lernen beginnen
1946
Mao Tse Tung przejmuje władzę
Lernen beginnen
1949
Śmierć Mao Tse Tunga
Lernen beginnen
1976
Współpraca Chin ze Stalinem
Lernen beginnen
do 1953 , potem rywalizacja
Komuniści =
Lernen beginnen
Prochiński (Maoizm) lub Proradziecki
Polityka wielkiego skoku w Chinach
Lernen beginnen
1958-1961
Rewolucja Kulturowa (komunizm koszarowy, zycie społeczne na wzór armii)
palenie książek, niszczenie zabytków, jedynie Czerwona Książeczka Mao
Lernen beginnen
1966-1976
Chiny otworzyły się na USA, wizyta Micksona
Lernen beginnen
1972
Wyjście Chin z izolacji, normalizacja stosunków z ZSRR, wstąpienie do ONZ
Lernen beginnen
po 1988
Prodemokratyczne demonstracje na placu Hian-Amen w Pekinie
Lernen beginnen
1989
Wladcy Korei Północnej
Lernen beginnen
Kim Ir Sen Kim Dzong Il Kim Dzong Un (na zdjęciu)
Atak północy (ochotnicy z Chin i ZSRR) na południe (wojska ONZ)
Lernen beginnen
1950
Koniec WOjny między Koreą Płn i Poł, rozejm w Phanmundżan
Lernen beginnen
1953
Komuniści w Wietnamie
Lernen beginnen
przywódca - Ho Chi Minh
Wietnamska Republika Ludowa
Lernen beginnen
IX 1945
Bitwa między francją (przegrała) a wietnamem.
Lernen beginnen
pod Bien Bien Phu 1954
Południe (Wietnam) wspieraja Amerykanie
Lernen beginnen
od 1964
Odwrót Amerykanów z Wietnamu
Lernen beginnen
1973
Północ zdobywa południe (Wietnam)
Lernen beginnen
1975
Przejeli władze w Kambodży
Lernen beginnen
Czerwoni Khmerzy (Pol Pot)
Odzyskanie niepodległości Indonezjii
Lernen beginnen
1949

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.