Postacie i pojęcia - historia

 0    23 Datenblatt    Zanza
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Camillo Cavour
Lernen beginnen
Jeden z najwybitniejszych włoskich polityków XIX w., współtwórca zjednoczenia Włoch. Pełnił funkcję ministra handlu i ministra finansów, a w 1852 r. został premierem piemonckiego rządu. Dzięki niemu doszło do utworzenia Królestwa Włoskiego. Po zjednoczeniu kraju stanął w 1861 r na czele pierwszego włoskiego rządu. Zmarł kilka miesięcy później.
Giuseppe Garibaldi
Lernen beginnen
włoski generał i rewolucjonista. Walczył o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch. W 1860 r. zorganizował wyprawę "tysiąca czerwonych koszul".
Otto von Bismarck
Lernen beginnen
Był pruskim politykiem, kanclerzem i mężem stanu. Początkowo należał do zwolenników liberalizmu, jednak z czasem zmienił poglądy na konserwatywne. Jako kanclerz Prus skupił się na zjednoczeniu Niemiec. Udało się to w 1871 r., kiedy objął funkcję kanclerza II Rzeszy Niemieckiej. Przyczynił się do powstania trójprzymierza. W polityce wewnętrznej podejmował działania germanizacyjne wobec ludności polskiej w Wielkopolsce.
Abraham Lincoln
Lernen beginnen
Zasłynął w 1854 r. dzięki przemówieniu krytykującemu ustawę Kongresu o rozstrzyganiu kwestii niewolnictwa zgodnie z wolą mieszkańców poszczególnych stanów. W 1860 r. objął urząd prezydenta USA. Opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa, co przyczyniło się do ogłoszenia przez stany południowe secesji. Wystąpienie to Lincoln postanowił stłumić zbrojnie. 1864 r. ponownie został wybrany na prezydenta, a rok później, 14 kwietnia - po kapitulacji głównych sił południa - został zastrzelony.
abolicjonizm
Lernen beginnen
ruch dążący do zniesienia niewolnictwa
wojna secesyjna
Lernen beginnen
Gdy 12 kwietnia 1861 r. armia konfederacji zaatakowała wierny Unii Fort Sumter, rozpoczęła się wojna secesyjna - konflikt pomiędzy konfederatami z Południa i federalistami z Północy
Ulysses Grant
Lernen beginnen
kapitan walczący w wojnie secesyjnej po stronie Północy. Pod jego dowództwem armia Unii przeszła do działań ofensywnych i opanowała znaczną część terytorium stanów południowych.
Konfederacja
Lernen beginnen
w 1860 r. z federacji wycofała się Karolina Południowa i dziesięć innych stanów. W lutym 1861 r. utworzyły one Skonfederowane Stany Ameryki, nazywane Konfederacją, z własną konstytucją i prezydentem (Jefferson Davis). Od momentu secesji stany należące do USA zaczęto nazywać Unią.
Karol Darwin i teoria ewolucji
Lernen beginnen
angielski uczony. Po wyprawie morskiej dookoła świata podczas której prowadził obserwacje przyrodnicze, w 1859 r. ogłosił teorię ewolucji. Podstawą jego koncepcji było twierdzenie, że zwierzęta i rośliny ulegają ewolucji, czyli stopniowym zmianom, których najważniejszą przyczyną jest dobór naturalny, wynikający z walki o byt. Dlatego - zgodnie z tym stanowiskiem - największą szansę na przeżycie mają gatunki najsilniejsze i najwartościowsze.
Dmitrij Mendelejew
Lernen beginnen
rosyjski chemik, który w 1869 r. opracował układ okresowy pierwiastków
Ludwik Pasteur
Lernen beginnen
ukończył studia przyrodnicze w Paryżu i pracował jako nauczyciel fizyki w liceum. Wynalazł szczepionkę przeciwko wściekliźnie.
Robert Koch
Lernen beginnen
odkrył istnienie bakterii wywołujących gruźlicę i cholerę
Wilhelm Roentgen
Lernen beginnen
niemiecki fizyk, który w 1895 r. promienie X. Dzięki nim możliwe stało się prześwietlenie ciała człowieka, co ułatwiało przeprowadzanie dokładniejszych badań lekarskich.
Thomas Edison
Lernen beginnen
w 1878 r. opatentował fonograf, a w 1879 wynalazł żarówkę. Udoskonalił również wynalazek Grahama Bella - telefon. Z jego inicjatywy w 1882 r. założono przedsiębiorstwo, które zbudowało pierwszą na świecie elektrownię
Graham Bell
Lernen beginnen
w 1876 r. wynalazł telefon
Orville i Wilbur Wright
Lernen beginnen
bracia z Ameryki, którzy stworzyli napędzany silnikiem samolot dwupłatowy. Pierwsze loty wykonali w 1903 r.
społeczeństwo industrialne
Lernen beginnen
społeczeństwo przemysłowe
Syjonizm
Lernen beginnen
w Europie w XIX w. wzrosła niechęć do Żydów. Powstała wówczas współczesna odmiana antysemityzmu, którego podstawą było rasistowskie rozumienie narodu. W reakcji na prześladowania wśród Żydów zaczął kształtować się żydowski nacjonalizm, nazwany syjonizmem. Zgodnie z jego założeniami Żydzi powinni dążyć do utworzenia własnego państwa w Palestynie. Główny ideolog - Teodor Herzl
Charles Dickens
Lernen beginnen
jeden z najwybitniejszych angielskich pisarzy XIX w.
Emil Zola
Lernen beginnen
jeden z najwybitniejszych francuskich pisarzy XIX w.
Pierre de Coubertin
Lernen beginnen
koniec XIX w. inicjatywa wznowienia igrzysk olimpijskich
Aleksander Wielkopolski
Lernen beginnen
w 1861 r. został dyrektorem Komisji Wyznać i Oświecenia Publicznego. Odwołał on Rosjan z najważniejszych stanowisk w administracji i powierzył je Polakom. Jednocześnie należał do przeciwników działalności konspiracyjnej i niepodległościowej.
kulturkampf
Lernen beginnen
"walka o kulturę". Były to zabiegi mające na celu ograniczenie roli Kościoła katolickiego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.