Powtórka do konkursu

 0    139 Datenblatt    LaFleur
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznani
Lernen beginnen
968
Bitwa pod Cedynią Napadł Hodon
Lernen beginnen
972
Dagome iudex Mieszko oddaje Polskę pod opiekę Paopiżowi
Lernen beginnen
990
Śmierć Mieszko I
Lernen beginnen
992
Wojna polsko-niemiecka
Lernen beginnen
1002-1018
Pokój w Budziszynie
Lernen beginnen
1018
Najazd Brzetysława czeskiego
Lernen beginnen
1038
Śmierć Kazimierza Odnowiciela
Lernen beginnen
1058
Papież Urban II rzucił hasło krucjat
Lernen beginnen
1095
Canossa
Lernen beginnen
1077
Synod w Warmacji Podpisan Konkordat
Lernen beginnen
1122
Koronacja Bolesława Śmiałego
Lernen beginnen
1076
Wojna polsko-niemiecka Bitwa na Psim Polu
Lernen beginnen
1109
Przyłączenie przez Bolesława Krzywoustego pomorza Gdańskiego
Lernen beginnen
1116
Uzależnienie przez Bolesława Krzywoustego pomorza Szczecińskiego
Lernen beginnen
1121
Testament Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1138
Konrad Mazowiecki wprowadził Krzyżaków do Polski
Lernen beginnen
1226
Bitwa z Tatarzami pod Legnicą
Lernen beginnen
9 kwietnia 1241
Koronacja Przemysława II
Lernen beginnen
1295
Na Pomorze Gdańskie napadła Magdeburgia
Lernen beginnen
1308
Koronacja Władysława Łokietki
Lernen beginnen
1320
Sąd papieski w Inowracławiu
Lernen beginnen
1321
Napad Krzażaków na Polskę
Lernen beginnen
1327
Wojna polsko-krzyżacka
Lernen beginnen
1327-1331
Bitwa pod Płowcami
Lernen beginnen
1331
Śmierć Władysława Łokietka
Lernen beginnen
1333
Zjazdy w Wyszechradzie
Lernen beginnen
1335, 1339
Nieudana próba Kazimierza Wielkiego zdobycia Śląska
Lernen beginnen
1348
Sąd papieski nad Krzyżakami
Lernen beginnen
1339
Pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu
Lernen beginnen
1343
Zjazd monarchów w Krakowie
Lernen beginnen
1364
Utworzenie Akademii Krakowskiej
Lernen beginnen
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1370
Przywilej Koszycki
Lernen beginnen
1374
Jadwiga Andegaweńska-królewna Polski
Lernen beginnen
1384
Utworzenia państwa Krzyżaków i Kawalerów mieczowych
Lernen beginnen
1237
Bitwa na Kulikowskim Polu Dymitr pokonuje Tatarów
Lernen beginnen
1380
Unia personalna w Krewie
Lernen beginnen
1385
Koronacja Władysława Jagelly
Lernen beginnen
1386
Dynastyja Jagiellonów
Lernen beginnen
1386-1572
Unia w Horodle
Lernen beginnen
1413
Unia Węgro-Litewska-Polska
Lernen beginnen
1440
Wielka Wojna z Krzyżakami
Lernen beginnen
1409-1411
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
15 lipca 1410
Występienie Marcina Lutera
Lernen beginnen
1517
Konfederacja warszawska Gwarantowała wolność wyznaniową w Polsce
Lernen beginnen
1573
Wojna tzydziestoletnia w Europie
Lernen beginnen
1618-1648
Powstanie polskiego parlamentu
Lernen beginnen
1493
Powstanie parlamentu w Anglii
Lernen beginnen
1268
Powstanie parlamentu we Francji
Lernen beginnen
1302
Pokój religijny w Niemczech w Augsburgu Ustalona zasada: cuius regio, eius religio czyj kraj, tego religia
Lernen beginnen
1555
Druga wojna religijna w Europie
Lernen beginnen
1552-1555
Noc Św. Bartłomieja
Lernen beginnen
23/24 sierpnia 1572
Pierwsza wolna elekcja w Polsce Henryk Walezy
Lernen beginnen
1573
Druga wolna elekcja Stefan Batory
Lernen beginnen
1575
Koronacja Stefana Batorego
Lernen beginnen
1 maja 1576
Wojna Polski z Rosją o Inflanty
Lernen beginnen
1579-1582
Założenie przez Stefana Batorego Akademii Wileńskiej
Lernen beginnen
1579
Zygment III Waza przenosi stolicę do Warszawy
Lernen beginnen
1596
Bitwa ze Szwecją pod Kircholmem J.K. Chodkiewicz
Lernen beginnen
1605
Bitwa ze szwecją pod Oliwą
Lernen beginnen
1627
Bitwa pod Trzcianą St. Koniecpolski
Lernen beginnen
1629
Rozejm ze Szwecją w Altmarku
Lernen beginnen
1629
Bilwa pod Lützen ginie Gustaw Adolf
Lernen beginnen
1632
Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi Został zawarty na 26 lat
Lernen beginnen
1635
Potop Szwedski
Lernen beginnen
1655-1660
Klęska Polski w bitwie pod Ujściem
Lernen beginnen
1655
Umowa ze Szwecją w Kejdanie
Lernen beginnen
1655
Traktaty welawsko-bydgoskie
Lernen beginnen
1657
Układ w Radnat Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Ukraina, Radziwiłłowie
Lernen beginnen
1656
Pokój ze Szwecją w Oliwie (Gdańsk)
Lernen beginnen
1660
Bitwa z Turcją pod Cecorą St. Żółkiewski
Lernen beginnen
1620
Bitwa z Turcją pod Chocimem J.K. Chodkiewicz
Lernen beginnen
1621
Turcja zabiera Polskie ziemie: bracławską, podolską, kijowską
Lernen beginnen
1672
Michał Korybut Wiśniowiecki królem
Lernen beginnen
1669
Układ w Buczaczu
Lernen beginnen
1672
Bitwa pod Chocimem Jan Sobieski
Lernen beginnen
1673
Jan Sobieski królem
Lernen beginnen
1674
Odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
12.09.1683
Wejście Polski do Świętej Ligi
Lernen beginnen
1684
Pokój z Turcją w Karłowicach
Lernen beginnen
1699
Wielka wyprawa Polski do Moskwy
Lernen beginnen
1609
Bitwa pod Kłuszynem St. Żołkiewski Polacy zdobyli Moskwę
Lernen beginnen
1610
Rozejm z Rosją w Dywilinie
Lernen beginnen
1619
Wojna z Rosją Polskie zwycięstwo
Lernen beginnen
1632-1634
Pokój z Rosją w Polanowie
Lernen beginnen
1634
Powstanie Bohdana Chmielnickiego
Lernen beginnen
1648
Ugoda z Kozakami w Perejsławicach
Lernen beginnen
1654
Wojna Rosji z Polską po ugodzie w Perejsławicach
Lernen beginnen
1654-1655
Hadziacz
Lernen beginnen
1658
Bitwy pod Połonką i Cudnowem
Lernen beginnen
1660
Rozejm z Kozakami w Andruszowie
Lernen beginnen
1667
Pokój Grzymułtowskiego w Moskwie
Lernen beginnen
1686
Śmierć Jana Sobieskiego
Lernen beginnen
1697
Unia personalana z Saksonią
Lernen beginnen
1697-1763
August II Mocny królem Polski
Lernen beginnen
1697
Powstała Liga Północna (sojusz Saksonii, Rosji i Danii przeciw Szwecji)
Lernen beginnen
1699
Wojna północna
Lernen beginnen
1700-1721
Klęska Szwecji z Rosją w bitwie pod Poltawą
Lernen beginnen
1709
Sejm niemy
Lernen beginnen
1717
Traktat "Trech czarnych orłów" (Prusy, Rosja, Austrja)
Lernen beginnen
1732
Powstało królewstwo Prus
Lernen beginnen
1701
Sejm uchwalil ustawę: inowerci nie mogą być posłani na sejm i piastować wyższych urzędów cywilnych i wojskowych
Lernen beginnen
1733
Założenie przez St. Konarskiego Collegium Nobilium w Warszawie 1740
Lernen beginnen
1740
St. August Poniatowski wybrany na króla RP
Lernen beginnen
1764
Prawa Kardynalne: - wolna elekcja - liberum veto - prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi
Lernen beginnen
1767
Konfederacja barska
Lernen beginnen
1768-1771
I rozbior Polski
Lernen beginnen
1772
Organizacja w łazienkach Królewskicj obiadów czwartkowych
Lernen beginnen
1777
Sejm czteroletni
Lernen beginnen
1788-1791
Konstytucja majska
Lernen beginnen
3 maja 1791
Konfederacja targowicka
Lernen beginnen
1792
II rozbior Polski
Lernen beginnen
1793
Powstanie Kościuszkowe
Lernen beginnen
1794
Bitwa pod Racławicami
Lernen beginnen
4 kwietnia 1794
III rozbior Polski
Lernen beginnen
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
9.12.1797
Wyprawa Napoleona w Egipcie
Lernen beginnen
1798
Zymach stanu Napoleona
Lernen beginnen
9.11.1799
Koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
Lernen beginnen
1804
Kodeks cywilny Napoleona
Lernen beginnen
1804
Bitwa morska pod Trafalgar Anglicy-Francuzi
Lernen beginnen
1805
Blokada Kontynentalna
Lernen beginnen
1806
Bitwa pod Ulm (Austerlitz)
Lernen beginnen
1805
Bitwa pod Frydland Francja-Rosja
Lernen beginnen
1807
Pokój w Tylzy Utworzenie ks. Warszawskiego
Lernen beginnen
7.07.1807
Powstanie w Hiszpanii przeciwko Napoleonowi
Lernen beginnen
1808
Bitwa pod Ruszynem Austia-ks. Warszawaskie
Lernen beginnen
1809
Wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
18.06.1812
Bitwa pod Berezyną
Lernen beginnen
1813
Ks. Warszawskie
Lernen beginnen
1807-1813
Bitwa pod Lipskiem "bitwa Narodów"
Lernen beginnen
1813
Kongres w Wedniu
Lernen beginnen
1814
Bitwa pod Waterloo
Lernen beginnen
18.06.1815
Śmierć Napoleona
Lernen beginnen
1821
Utworzenie królewstwa Polskiego
Lernen beginnen
1815
Uniwersytet Warszawski
Lernen beginnen
1816
Noc listopadowa
Lernen beginnen
29/30 listopada 1830
Powstanie listopadowe
Lernen beginnen
1830-1831

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.