Powtórzenie wiadomości z klasy I

 0    17 Datenblatt    Iskra16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest liczba atomowa [Z]?
Lernen beginnen
liczba protonów, elektronów
Co to jest liczba masowa [A]?
Lernen beginnen
liczba protonów + liczba neutronów
Ile wynosi 1 u?
Lernen beginnen
1 g - 6,02 * 10 do 23 u
Ile grup i okresów jest w układzie okresowym?
Lernen beginnen
7 okresów, 18 grup
Aktywność chemiczna metali i niemetali
Lernen beginnen
W obrębie grupy aktywność chemiczna metali rośnie wraz ze wzrostem numeru okresu, a aktywność niemetali maleje. W okresach aktywność metali maleje wraz ze wzrostem numeru grupy, a rośnie aktywność niemetali.
Podział reakcji chemicznych ze względu na energię
Lernen beginnen
endoenergetyczne [pobiera energię], egzoenergetyczne [wydziela energię]
Prawo zachowania masy
Lernen beginnen
masa substratów równa się masie produktów
Prawo stałości składu
Lernen beginnen
stosunek masowy jest stała i charakterystyczna dla danego związku
Skład powietrza
Lernen beginnen
azot [78], tlen [21], argon i in. gazy szlachetne [0,93], tlenek węgla [0,03], para wodna i inne [0,04]
Opisz azot
Lernen beginnen
bezbarwny, bezwonny gaz, nie podtrzymuje palenia, mało aktywny chemicznie, skład wielu organizmów
Opisz tlen
Lernen beginnen
bezbarwny, bezwonny gaz, słabo rozp. w wodzie, niezbędny dla org., ozon - chroni przed UV, ozon jest szkodliwy dla człowieka
Co to są gazy szlachetne?
Lernen beginnen
tworzą 18 grupę, bardzo mało aktywne chemicznie
Opisz dwutlenek węgla
Lernen beginnen
bezbarwny, bezwonny gaz, nie podtrzymuje palenia, gęstość większa od śr. powietrza, dobrze rozp. w wodzie, wzrost w atmosferze to zwiększenie efektu cieplarnianego
Opisz wodór
Lernen beginnen
bezbarwny, bezwonny gaz, słabo rozp. w wodzie, najmniejsza gęstość, z tlenem w stosunku 2:1 tworzy mieszaninę piorunującą
Skąd się biorą zanieczyszczenia powietrza?
Lernen beginnen
przemysł, elektrownie, elektrociepłownie, środki transportu, kotłownie, urządzenia chłodnicze, naturalne źródła
Szkodliwe gazy
Lernen beginnen
tlenki węgla, azotu, siarki, węglowodory, związki chloru, pyły
Skutki zanieczyszczeń powietrza
Lernen beginnen
smog, zwiększanie się dziury ozonowej, kwaśne opady, zapylenie powietrza, wzrost efektu cieplarnianego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.