Prawo spadkowe epoka feudalna

 0    18 Datenblatt    hps1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
nie było wprost wyodrębnioną dziedziną prawa
Lernen beginnen
było związane z prawem obligacyjnym i rzeczowym
-
Lernen beginnen
był to jeden ze sposobów przenoszenia własności.
Cechy charakterystyczne:
Lernen beginnen
1) proces dziedziczenia wiąże się z procesem wyodrębnienia własności indywidualnej
-
Lernen beginnen
2) Różnorodność spadkobrania - terytorialna, stanowa, uzależniona od płci (kobiety wykluczone z dziedziczenia nieruchomości, częściowo dopuszczone do nieruchomości, w PL z czasem do nieruchomości)
-
Lernen beginnen
3) ścieranie się dziedziczenia testamentowego z beztestamentowym
Dziedziczenie testamentowe
Lernen beginnen
1) była to umowa jednostronna 2) testament był odwołalny - zjednywanie kochanek 3) wątpliwości czy można rozporządzać majątkiem rodzinnym wobec osób trzecich
Na rozwój dziedziczenia testamentowego miał wpływ:
Lernen beginnen
1) indywidualizacja własności 2) rola kościoła (zbawienie duszy usynowienie Chrystusa); max 1/3 masy spadkowej 3) rola testamentu jako uściślenia udziałów spadkowych (nie zmienia się udziałów ale wskazuje co ma komu przypaść) 4) idea swobody testowania
Forma testamentu
Lernen beginnen
1) do XIII wieku ustna (Polska, Ruś) 2) po XIII wieku przyjmuje się forma pisana 3) XIV wiek- dla nieruchomości przed sądem 4) pisemna dla ruchomości + 2 świadków
-
Lernen beginnen
5) testament wojskowy (ustny przed hetmanem) 6) testament publiczny i prywatny 7) testamenty wzajemne i wspólne
treść testamentu
Lernen beginnen
1) brak konieczności ustalania spadkobiercy - system zapisów 2) możliwość dziedziczenia testamentowego i beztestamentowego 3) wprowadzenie funkcji egzekutora testamentu
zakres testowania
Lernen beginnen
1) Polska - XIII w. wykształcenie się części swobodnej (na Kościół), od XIV w. trzecizna (na kogo chcemy) -> ewolucja od usynowienia Chrystusa po swobodę testowania
-
Lernen beginnen
2) Ograniczenie w Polsce testowania na rzecz kościoła (ruch egzekucyjny XVI w.) -> kościół odtąd dziedziczył na podstawie prawa miejskiego, jednak były to legaty na cele pobożne
Ochrona praw spadkowych najbliższych krewnych
Lernen beginnen
1) zachowek - przejęte z Rzymu, upowszechnione w XVI w. -> ustawowy dziedzic w przypadku dziedziczenia testamentowego 1/2 tego co normalnie jednak jest to roszczenie.
-
Lernen beginnen
2) rezerwa - niemożliwość dysponowania przez spadkodawcę jakąś konkretną częścią majątku - nie trzeba o to zabiegać.
Niegodność gdziedziczenia
Lernen beginnen
a) krewnobójstwo b) gdy ktoś zgodził się na porwanie c) gdy doszło do mezaliansu d) proskrypcja - wywołanie za przestępstwo
Puścizna
Lernen beginnen
majątek po zmarłym bez krewnych, kaduk. Monarcha po szlachcie, senior po wasalu, pan po chłopie.
Dziedziczenie beztestamentowe
Lernen beginnen
1) wynikało z prawa zwyczajowego 2) ruchomości (w pierwszej kolejności synowie i krewni męscy) 3) po matce - córki lub siostry matki
-
Lernen beginnen
3) nieruchomości (ograniczenia wynikające z istnienia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.