prawoznawstwo- pojęcia

 0    14 Datenblatt    kooksik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
reguła kolizyjna porządku hierarchicznego (łac. brzmienie)
Lernen beginnen
lex superior derogat legi inferiori
reguła kolizyjna porządku hierarchicznego
Lernen beginnen
norma wyższego rzędu uchyla normę niższego rzędu
reguła kolizyjna porządku czasowego (łac. brzmienie)
Lernen beginnen
lex posterior derogat legi priori
reguła kolizyjna porządku czasowego
Lernen beginnen
norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą
reguła porządku treściowego (łac. brzmienie)
Lernen beginnen
lex specialis derogat legi generali
reguła porządku treściowego
Lernen beginnen
norma szczególna uchyla normę ogólną
późniejsze wprowadzenie normy ogólnej nie oznacza uchylenia normy szczególnej (łac. brzmienie)
Lernen beginnen
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
"odwyknienie"
Lernen beginnen
desuetudo
zasada stosowania prawa ojczystego
Lernen beginnen
lex patriae
zasada prawa miejsca położenia rzeczy
Lernen beginnen
lex rei sitae
czynność prawna dokonywana jest i wywołuje skutki wynikające z prawa MIEJSCA JEJ DOKONANIA
Lernen beginnen
lex loci actus (contractus)
prawo patrzy do przodu, nie wstecz (tzn. nie reguluje przeszłości)
Lernen beginnen
lex prospicit, non respicit
zakaz stosowania surowszego prawa wstecz
Lernen beginnen
lex severior retro non agit
prawo wiążące się z możliwością zastosowania regulacji łagodniejszych - korzystniejszych dla podmiotów prawa niż obowiązujące, działa wstecz
Lernen beginnen
lex mitior retro agit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.