systemy polityczne definicje

 0    32 Datenblatt    kamilek90102
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest system polityczny?
Lernen beginnen
Jest to ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa.
Jakie są główne elementy systemu politycznego?
Lernen beginnen
-Społeczność -Organizacje reprezentujące interesy społeczności -Instytucje władzy państwowej -Formalne i zwyczajowe normy regulujące wzajemne relacje i funkcjonowanie wszystkich części systemu
Wymień rodzaje systemów politycznych.
Lernen beginnen
-Wspólnota polityczna -Reżim polityczny -instytucje polityczne
Wymień najważniejsze składniki działania politycznego
Lernen beginnen
-INPUT -CONVERSION -OUTPUT
Wyjaśnij znaczenie słowa INPUT
Lernen beginnen
INPUT-wejście-czyli żądanie ze strony społeczności w stronę rządzących.
Wyjaśnij znaczenie słowa CONVERSION
Lernen beginnen
CONVERSION-Proces wewnątrzsystemowego przetwarzania-pozyskanie poparcia dla żądania i przetwarzania go w decyzję
Wyjaśnij znaczenie słowa OUTPUT
Lernen beginnen
OUTPUT-wyjście-ujawnienie decyzji
Co to jest koncepcja strukturalno-instytucjonalna?
Lernen beginnen
W tym rozumieniu system polityczny jest równorzędny z ekonomicznym i kulturowym podsystemem społecznym wyodrębnionym z działalności grup społecznych.
Co składa się na koncepcję strukturalno instytucjonalną?
Lernen beginnen
-Struktura polityczna -Normy polityczne i prawne -Stosunki polityczne -Świadomość polityczna -Kultura polityczna
Co to jest koncepcja instytucjonalno-normatywna?
Lernen beginnen
Ten model charakteryzuje się uwypukleniem znaczenia instytucji i norm politycznych, które mają decydujące znaczenie w relacji władzy i społeczeństwa.
Krótko scharakteryzuj Liberalny System Polityczny.
Lernen beginnen
-Występuje głównie w krajach Europy Zach, Izraelu, USA, Kanadzie i Australii Cechy: -konkurencyjny system partyjny -instytucjonalne zabezpieczenie praw -Silne społeczeństwo obywatelskie -wolne wybory poddane społecznej kontroli -Bazowanie na demokracji -
Krótko scharakteryzuj społeczeństwo obywatelskie.
Lernen beginnen
Społeczeństwo charakteryzuje się aktywnoscią i zdolnością do samoorganizacji oraz okreslania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej
Krótko scharakteryzuj postkomunistyczny system polityczny
Lernen beginnen
-wyznaczony na przełomie lat 80 i 90 -różne tempo realizacji wytyczonych celów -wzrastająca rola partii politycznych -wysokie koszty społ. transformacji -zjawisko korupcji na szeroką skale
Krótko scharakteryzuj Wshodniazjatycki system polityczny.
Lernen beginnen
-Występuje głównie w krajach dalekiego wschodu -Jego specyficzna cechą jest ograniczona gotowosć indywidualizmu i praw człowieka -silniejsze zorientowanie n kwestie ekonomiczne niz polityczne -wzrost i budowa dobrobytu -aprobata dla liderów silnego rządu -szacunek dla państwa
Krótko scharakteryzuj Islamski system polityczny
Lernen beginnen
-stosunki polityczne są zgodne z zasadami religijnymi Islamu -występowanie odmian fundamentalistycznych Islamu
Krótko scharakteryzuj reżim wojskowy
Lernen beginnen
Jest to podporządkowanie wszystkich czynników kształtujących system polityczny władzom wojskowym.
Wyjaśnij pojęcie Junta
Lernen beginnen
Inaczej związek, rada głównie w odniesieniu do krajów Ameryki Łacińskiej. Władza wojskowa, która pr4zejełą rządy na drodze zbrojnego zamachu stanu
Jakie wyróżniamy modele ze względu na na charakter systemu politycznego
Lernen beginnen
-demokratyczne -częściowo demokratyczne -autorytarne
Wyjaśnij pojęcie konstytucji
Lernen beginnen
z łac. constituere co oznacza ustanawiać Określanie faktycznego układu sił politycznych istniejących w danym państwie, decydującego o treści prawa. Konstytucje posiada każde państwo nie zależnie od istniejącego systemu politycznego
Wyjaśnij znaczenie konstytucji w znaczeniu formalnym
Lernen beginnen
Ustawa zasadnicza zawierająca normy o najwyższej mocy prawnej regulujące podstawy ustroju politycznego i społ.
Co to jest walor organizacyjny?
Lernen beginnen
Opis ustroju władz państwowych i zasad ich funkcjonowania
Co to jest walor gwarancyjny?
Lernen beginnen
Wyznaczenie granic, po za które władze nie mogą wykraczać
Wymień rodzaje konstytucji
Lernen beginnen
-pisane -sztywne -niepisane -elastyczne -jednolite -złożone -stabilne -zmienne
Opisz konstytucje pisaną
Lernen beginnen
ujęta w formie aktu lub aktów normatywnych
Opisz konstytucje niepisaną
Lernen beginnen
Oparta na prawie zwyczajowym
Opisz konstytucję sztywną
Lernen beginnen
to taka, która posiada wyższą moc prawną od zwykłych ustaw
opisz konstytucję elastyczną
Lernen beginnen
To taka, która zmienia się w takim samym trybie jak ustawy
Opisz konstytucję jednolitą
Lernen beginnen
Ujmuje całą materie konstytucyjną w jednym akcie
Opisz konstytucję złożoną
Lernen beginnen
Składa się z kilku aktów
opisz konstytucje stabilną
Lernen beginnen
Kiedy konstytucja obowiązuje ponad 200 lat np. w USA
Opisz konstytucje zmienną
Lernen beginnen
Kiedy w tym samym czasie obowiazuje kilka lub kilkanaście aktów konstytucyjnych np. Francja
Wymień cechy konstytucji
Lernen beginnen
-szczególna treść -szczególna forma -szczególna moc prawna -Nadrzędność a) uzasadnianie materialne b) uzasadnianie formalne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.