psychopatologia - psychiatria

 0    17 Datenblatt    golunskakasia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
orientacja autopsychiczna
Lernen beginnen
co do własnej osoby, zdolnośc rozpoznawania własnej tożsamości
orientacja allopsychiczna
Lernen beginnen
co do miejsca, czasu i otoczenia
senność patologiczna (somnolentia)
Lernen beginnen
ilościowe zaburzenie snu; pojawianie sięniezaleznie od rytmu dobowego nadmiernej senności i tendencji do zapadania w sen; spowolnienie ruchowe i zminiejszona jasność rozpoznawania otoczenia
stan przedśpiączkowy (sen patologiczny, półśpiączka)
Lernen beginnen
ilościowe zaburzenie świadomości; to patologicznie głęboki sen z zachowaniem reakcji jedynie na bardzo silne bodźce; niemożliwe jest wyprowadzenie osoby z tego stanu przy pomocy silnych bodźców
śpiączka (coma)
Lernen beginnen
ilościowe zaburzenie świadomości; wyłączenie przytomności z zanikiem reaktywności; obserwuje się zniesienie odruchów i funkcji autonomicznych
przymglenie świadomości
Lernen beginnen
jakościowe zaburzenie świadomości; zmn. zakres i dokładność rozpoznawania otoczenia; percepcja i rozumienie z wysiłkiem; zab. orientacja allo i autopsychiczna; mogą pojawić się iluzje i omamy, możliwe urojenia
zwężenie świadomości
Lernen beginnen
jakościowe i ilościowe zaburzenie świadomości; znaczne ograniczenie percepcji, fragmentaryczność postrzegania
sąd realizujący
Lernen beginnen
przekonanie o istnieniu spostrzeganego przedmiotu lub zjawiska; może być prawidłowy lub fałszywy
sąd klasyfikujący
Lernen beginnen
umiejętność zaszeregowania spostrzeganego pzredmiotu lub zjawiska do znanej grupy bądź kategorii; rozpoznanie co to jest
złudzenia (iluzje)
Lernen beginnen
zaburzenia spostrzegania; zniekształćone spstrzeżenia; powstają przy obecności realnego bodźca; sąd realizujący jest prawidłowy, sąd klasyfikujący jest nieprawidłowy
omamy (halucynacje)
Lernen beginnen
zaburzenia spostrzegania; to fałszywe spostrzeżenia zmysłowe, które pojawiają sie bez odpowiedniego bodźca zewnętrznego; osoba przekonana o realności swoich doznań jest odporna na perswazję; fałszywy jest zarówno sąd realizujący jak i klasyfikujący
klasyfikacja omamów ze wzgl. na modalność
Lernen beginnen
wzrokowe, słuchowe, cenestetyczne (czucia ustrojowego), węchowe, smakowe
omamy rzekome (pseudohalucynacje)
Lernen beginnen
zaburzenia spostrzegania; nieprawidłowe doznania zmysłowe, powstają bez kontaktu z bodźcem, ale umiejscawiane są we wnętrzu osoby; najczęsciej dotycza głosów we wnętrzu
klasyfikacja omamów ze wzgl. na zgodność z nastrojem
Lernen beginnen
zgodne z nastrojem, niezgodne z nastrojem
zaburzenia psychosensoryczne
Lernen beginnen
nieprawidłowe doznania zmysłowe, które powstają bez bodźców zewnętrznych, ale doświadczanie ich nie jest związane z poczuciem ich realności; osoby zachowują krytycyzm wobec nich
klasyfikacja zaburzeń psychosensorycznych
Lernen beginnen
mikropsje, makropsje, parahalucynacje (halucynoidy)
mikropsje
Lernen beginnen
zaburzenia psychosensoryczne; obiekty mają dla osoby zmieniony rozmiar, są nienaturalnie małe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.