Sole II gimnazjum

 0    9 Datenblatt    Natasha60
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to neutralizacja?
Lernen beginnen
Inaczej zobojętnienie, zmienia się odczyn roztworu na obojętny.
Co to dysocjacja elektrolityczna soli?
Lernen beginnen
To rozpad soli pod wpływem wody n kationy metali i aniony reszt kwasowych.
Co to reakcja zobojętniania?
Lernen beginnen
Reakcja zobojętniania to reakcja między kationami wodoru a anionami reszt kwasowych.
Czy chlor jest gazem trującym?
Lernen beginnen
Tak
Kiedy zachodzi reakcja soli z kwasami?
Lernen beginnen
Zachodzi wówczas, gdy jeden z produktów jest słabo lub trudno rozpuszczalny w wodzie i strąca się w postaci osadu lub jest nietrwały i się rozkłada.
Co to sól fizjologiczna?
Lernen beginnen
To 0,9%-towy roztwór chlorku sodu (NaCl) o pH=7,2
Na co dzielą się pierwiastki biogenne?
Lernen beginnen
Na mikroelementy i makroelementy.
Co to są sole?
Lernen beginnen
To substancje jonowe złożone z kationów metalu i anionów reszty kwasowej.
Co to nawozy mineralne?
Lernen beginnen
To sole lub inne związki chemiczne dodawane do gleby w celu wyrównania ubytku niektórych pierwiastków.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.