wiązania chemiczne

5  1    50 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wiązania jonowe- różnica elektroujemności wynosi...
Lernen beginnen
większa bądź równa 1,7
gdzie tworzą się wiązania jonowe?
Lernen beginnen
najczęściej pomiędzy metalem a niemetalem. w wodorotlenkach pomiędzy metalem a tlenem z grupy OH... w solach między metalami a resztą kwasową. Atom pierwiastka oddający eletrony staje się kationem, a atom przyjmujący elektrony staje się anionem
wiązania kowalencyjne niespolaryzowane różnica elektroujemności wynosi?
Lernen beginnen
od 0 do 0,4
na czym polegają wiązania kow. spolaryzowane? gdzie występują?
H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2.
Lernen beginnen
polega na uwspólnieniu par elektronowych. Pary znajdują się w jednakowej odległości od siebie
różnica elektroujemności w wiązaniach kowalencyjnych niespolaryzowanych wynosi?
Lernen beginnen
to przedział otwarty od 0,4 do 1,7
na czym polega wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane?
Lernen beginnen
polega na uwspólnieniu par elektronowych, pary te są przesunięte w stronę pierwiastka silnie elektroujemnego.
co to są wiązania koordynacyjne?
Lernen beginnen
są szczególnym przypadkiem wiązania kowalencyjnego. są bardzo słabe.
gdzie występują wiązania koordynacyjne?
Lernen beginnen
między at. pierwiastka który posiada oktet elektronowy (donor) a atomem pierwiastka któremu brakuje pary elektronowej do oktetu.
co to są wiązania sigma?
Lernen beginnen
pojedyncze wiązania, bardzo trwałe występujące w każdym związku.
jak tworzy się wiązania sigma? I
Lernen beginnen
przez nałożenia orbitalu s z niesparowanym elekt. na orbital s z niesparowanym elektronem. powstaje orbital wiążący s-s w kształcie elipsoidy. II przez nałożenie orbitalu s na orbital p i powstaję orbital wiążący s-p w kształcie "ryby" III orbital Px nakłada się na orbital Px i powstaje orbital Px-Px w kształcie"cukierka" ułożenie liniowe(osiowe)
co to jest wiązanie PI jak powstaję?
Lernen beginnen
Jest nietrwałe, szybko pęka. powstaję gdy orbital Px nałoży się na orbital Py i powstaję orbital Px-Py w kształcie "klepsydry"
co to jest dipol?
Lernen beginnen
to cząsteczka polarna, dwubiegunowa. ponieważ bieguny możemy rozdzielić jedną płaszczyzną.
miarą polarności jest?
Lernen beginnen
moment dipolowy
jak obliczyć moment dipolowy?
Lernen beginnen
to iloczyn wartości ładunku i długości wiązania(l)
jednostka polarności to?
Lernen beginnen
1 D (debaj)
co należy sprawdzić żeby dowiedzieć się który dipol jest silniejszy?
Lernen beginnen
należy porównać wartości elektroujemności ten który będzie miał większą jest silniejszy.
jakie to są cząsteczki trwałe?
Lernen beginnen
posiadają oktet elektronowy lub dublet
jeżeli atomy tworzące cząsteczkę mają zbliżone promienie to cząsteczka taka jest?
Lernen beginnen
trwała
z czym związana jest reaktywność dla metali?
Lernen beginnen
z oddawanie elektronów. rośnie w dół grupy
z czym związana jest reaktywność dla niemetali?
Lernen beginnen
z przyjmowaniem elektronów. rośnie w górę grupy.
co to jest rodnik?
Lernen beginnen
atom lub cząsteczka która posiada niesparowane elektrony
jak sprawdzić czy cząsteczka jest rodnikiem?
Lernen beginnen
należy policzyć ilość elektronów jeśli będzie parzysta to nie jest to rodnik. jeśli nieparzysta to rodnik.
dla jakich cząsteczek określamy kształt?
Lernen beginnen
dla cząsteczek w których występują wiązania kowalencyjne.
czy dla wiązań jonowych określamy kształt>?
Lernen beginnen
NIE ponieważ są zbudowane z dużej ilości jonów ułożonych obok siebie.
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 180 to kształt takiej cząsteczki jest?
Lernen beginnen
liniowy czyli digonalny.
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 120 stopni to kształt takiej cząsteczki jest?
Lernen beginnen
trygonalny
jeżeli wiązania w cząsteczce są pod kątem 109 st i 28 to kształt takiej cząsteczki jest?
Lernen beginnen
tetraedryczny
metoda VSEPRA służy do?
Lernen beginnen
określania kształtu cząsteczek.
przebieg metody VSEPRA krok 1
Lernen beginnen
zapisać cząsteczkę w postaci E(atom centralny) A(liczba ligandów- atom lub grupa at związanych z at centralnym) n- to ilość ligandów H at wodoru bezpośrednio związany z at centralntm, m- ilość at wodoru czyli EAnHm
krok 2 polega na obliczeniu?
Lernen beginnen
liczby elektronów walencyjnych
krok 3 polega na?
Lernen beginnen
obliczeniu ilości wplnych par elektronowych ze wzoru LwpE= 1/2 Lwal.-4n-m
krok 4 polega na obliczeniu?
Lernen beginnen
LP czyli liczby przestrzennej ze wzoru Lp= LwpE+m+n
jeżeli LP(liczba przestrzenna wynosi 2 to jaki jest kształt(LwpE=0)?
Lernen beginnen
liniowy czyli digonalny
jeżeli LP wynosi 3 a LwpE =1 to jaki jest kształt?
Lernen beginnen
trygonalny - trójkąt rwnoramienny
jeżeli Lp wynosi 3 a LwpE = 2 to kształt ten to
Lernen beginnen
jest trygonalny- trójkąt równoboczny
LP-4 a LwpE =0 to kształt tej cząsteczki będzie?
Lernen beginnen
tetraedryczny - tertaedr
LP=4 a LwpE = 1 to kształt będzie
Lernen beginnen
piramida trygonalna
Lp=4 a LwpE = 2 np woda to kształt będzie?
Lernen beginnen
trójkąt równoramienny.
co to jest Hybrydyzacja? na czym polega?
Lernen beginnen
polega na mieszaniu się orbitalu s i p w wyniku czego powstają dwa orbitale o pośredniej wartości energii pomiędzy s-p.
ilość hybryd równa się?
Lernen beginnen
ilości orbitali które biorą udział w hybrydyzacji.
typy hybrydyzacji?
sp=BeCl2, CO2, CaH2 sp2= BCl3, CH3+, CO3-2, NO3-, NO2-, PbCl2 sp3=SO4-2, NH4+, CH4, NH3, CH3-, H2O
Lernen beginnen
digonalna sp trygonalna sp2 tetraedryczna sp3
cząsteczka jest płaska(nie jest dipolem) gdy ma hybrydyzację?
Lernen beginnen
sp2
rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych
Lernen beginnen
- dipol-dipol - wodorowe - van der Waalsa
na czym polegają wiązania dipol-dipol?
Lernen beginnen
Na przyciąganiu różnoimiennych biegunów
na czym polega oddziaływanie wodorowe?
Lernen beginnen
polega na przyciąganiu się wodoru oraz at. pierwiastka silnie elektroujemnego.
oddziaływania van der Waalsa?
Lernen beginnen
najsłabsze. ulegają niemu cząsteczki które nie są dipolami.
wpływ oddziaływań na właściwości fizyczne. 1 tem. wezenia?
Lernen beginnen
im większe oddziaływania tym większa.
2 lotność
Lernen beginnen
im większa temp wrzenia tym lotność maleje
lotność zależy również od masy dlaczego?
Lernen beginnen
li większa masa tym lotność maleje.
rozpuszczalność?
Lernen beginnen
podobne rozpuszcza się w podobnym.

Poznaj wiązania chemiczne!

Wiązania chemiczne to charakterystyczne oddziaływania występujące pomiędzy atomami, grupami atomów i jonami lub cząsteczkami. Wiązania chemiczne powstają w wyniku oddziaływania, przyjmowania lub uwspólniania elektronów walencyjnych reagujących ze sobą atomów. Znajomość wiązań chemicznych jest podstawą do nauki reakcji chemicznych i innych bardziej skomplikowanych zagadnień. Po opanowaniu materiału z tej lekcji polecamy także: wartościowość pierwiastków, pierwiastki chemiczne i ich symbole oraz budowa atomu.

Wiązania chemiczne -jak to działa?

Każdy atom pierwiastka składa się z jądra atomowego oraz elektronów znajdujących się na powłokach elektronowych wokół jądra. Atomy tworząc wiązanie chemiczne mogą uzyskać stabilną konfigurację elektronową - podobną do konfiguracji gazów szlachetnych. Rodzaj wiązania między atomami zależy od właściwości pierwiastków tworzących związek chemiczny. Można je scharakteryzować za pomocą elektroujemności. Pojęcie elektroujemności zostało wprowadzone przez L. Paulinga. Elektroujemność to zdolność atomu do przyjmowania elektronów. Niektóre z występujących wiązań chemicznych to: wiązania jonowe, wiązania kowalencyjne, wiązania kowalencyjne spolaryzowane i wiązania kowalencyjne niespolaryzowane. Aby dowiedzieć się jak funkcjonują poszczególne wiązania, koniecznie skorzystaj z proponowanej przez nas lekcji!

Chemia z Fiszkoteką

Zbliża się egzamin z chemii? A może chcesz zrobić sobie gruntowną powtórkę przed maturą? Doskonale trafiłeś! Przygotowane przez nas fiszki to najlepszy sposób na naukę nawet skomplikowanych zagadnień chemicznych. Sposób nauki, który proponujemy sprawia, że opanujesz materiał w rekordowo krótkim czasie i nie zapomnisz go chwilę po egzaminie. Nie dojdzie więc do sytuacji, że chwilę po wyjściu z sali, nie będziesz już wiedział, czym jest dipol, czy oddziaływania van der Waalsa. W przypadku, gdybyś jednak czegoś zapomniał, Inteligentny System Powtórek umożliwia intuicyjny powrót do przerobionego materiału. Dołącz do nas i zobacz, czy odpowiada Ci taki sposób nauki.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.