Średniowiecze - powszechna

 0    80 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
obalenie cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa
Lernen beginnen
476
przyjęcie chrztu przez króla Franków Chlodwiga
Lernen beginnen
496
założenie klasztoru benedyktynów (Benedykt z Nurski) na Monte Cassino
Lernen beginnen
529
ogłoszenie „Kodeksu Justyniana”
Lernen beginnen
533-536
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, od tego wydarzenia zaczyna się początek ery muzułmańskiej
Lernen beginnen
622
śmierć Samona, twórcy pierwszego państwa słowiańskiego (tzw. Państwo Samona)
Lernen beginnen
658
przybycie Arabów do Hiszpanii i rozbicie państwa Wizygotów
Lernen beginnen
711
odparcie Arabów spod Konstantynopola (stolicy Bizancjum)
Lernen beginnen
718 –
zwycięstwo władcy Franków Karola Młota nad Arabami w bitwie pod Poitiers
Lernen beginnen
732 –
detronizacja dynastii Merowingów w państwie Franków, objęcie władzy przez dynastie Karolingów
Lernen beginnen
751 –
powstanie Państwa Kościelnego i zdobycie władzy świeckiej przez papieży
Lernen beginnen
756-
koronacja władcy potężnego państwa Franków na cesarza w Rzymie
Lernen beginnen
800 –
traktat w Verdun, czyli podziała państwa Franków po śmierci Karola Wielkiego między jego trzech synów (na tych terenach powstaną później trzy państwa: Niemcy, Francja i Włochy)
Lernen beginnen
843 –
misja Cyryla i Metodego oraz chrzest Wielkich Morwa w obrządku słowiańskim
Lernen beginnen
863 –
upadek Państwa Wielkomorawskiego
Lernen beginnen
906 –
założenie opactwa benedyktynów w Cluny początek tzw. kongregacji kluniackiej
Lernen beginnen
910 –
objecie władzy w Niemczech (wschodnia część państwa Franków) przez dynastie saska
Lernen beginnen
919 –
bitwa nad rzeką Lech – pokonanie Węgrów przez Niemców
Lernen beginnen
955 –
koronacja władcy niemieckiego Ottona I na cesarza
Lernen beginnen
962-
chrzest władcy Polan Mieszka I
Lernen beginnen
966 –
koronacja na króla Francji Hugo Kapeta – początek dynastii Kapetyngów
Lernen beginnen
987 –
chrzest Rusi w obrządku wschodnim
Lernen beginnen
988 –
koronacja na króla Anglii dotychczasowego króla Danii i Norwegii Kanuta Wielkiego
Lernen beginnen
1016 –
schizma wschodnia – ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem
Lernen beginnen
1054 –
początek podziału dzielnicowego w Rusi Kijowskiej
Lernen beginnen
1054 –
bitwa pod Hastings – podbój Anglii przez króla Normandii Wilhelma Zdobywcę
Lernen beginnen
1066 –
„Dictatus papae” program papieża Grzegorza VII dotyczący emancypacji Kościoła spod władzy świeckiej – początek sporu o inwestyturę
Lernen beginnen
1075 –
ukorzenie się króla niemieckiego Henryka IV przed papieżem z Canossie
Lernen beginnen
1077 –
apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont o podjęcie wyprawy krzyżowej
Lernen beginnen
1095 –
I wyprawa krzyżowa zakończona zdobyciem Jerozolimy przez krzyżowców
Lernen beginnen
1096-1099 –
powstanie pierwszego zakonu rycerskiego – templariuszy
Lernen beginnen
118 –
konkordat w Wormacji, na mocy którego cesarz zrzekł się inwestytury opatów i biskupów
Lernen beginnen
1122 –
powstanie Marchii Brandenburskiej
Lernen beginnen
1150 –
początek walki Fryderyka I Barbarossy z papieżem i miastami włoskimi
Lernen beginnen
1158-
złupienie doszczętne Konstantynopola przez krzyżowców i powstanie Cesarstwa Łacińskiego
Lernen beginnen
1204
zjednoczenie Mongołów przez Temudżyna (Czyngis-chan) i początek podbojów mongolskich
Lernen beginnen
1206 –
bitwa pod Bouvines zwycięstwo króla Francji Filipa Augusta nad koalicją niemiecko-flamandzką
Lernen beginnen
1214 –
ogłoszenie przez króla Anglii Jana bez Ziemi Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum)
Lernen beginnen
1215 –
zwycięstwo Mongołów nad Rusinami i Połowcami w bitwie nad rzeką Kałką
Lernen beginnen
1223 –
utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX
Lernen beginnen
1231 –
zdobycie Kijowa przez Mongołów
Lernen beginnen
1240 –
ostateczna utrata Jerozolimy przez krzyżowców
Lernen beginnen
1244 –
śmierć Fryderyka II i początek Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech
Lernen beginnen
1250 –
odbudowa cesarstwa bizantyjskiego przez dynastie Paleologów
Lernen beginnen
1261 –
pierwsze zgromadzenie stanowe w Anglii – początek parlamentaryzmu
Lernen beginnen
1264 –
koniec Wielkiego Bezkrólewia w Niemczech, na tronie zasiada Rudolf Habsburg – początek dynastii Habsburgów
Lernen beginnen
1273 –
upadek Aksonu, ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie
Lernen beginnen
1291 –
wygaśniecie dynastii Arpadów na Węgrzech, tron węgierski obejmują Andegaweni
Lernen beginnen
1301 –
po raz pierwsze zwołane Stany Generalne we Francji – początek parlamentaryzmu
Lernen beginnen
1302 –
początek tzw. niewoli awiniońskiej”, a więc zależności papieży od królów Francji
Lernen beginnen
1305 –
wygaśnięcie w Czechach dynastii Przemyślidów, na tron wstępuje Jan Luksemburski, początek dynastii Luksemburgów
Lernen beginnen
1306 –
przeniesienie stolicy Wielkiego Księstwa z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy
Lernen beginnen
1308 –
początek wojny stuletniej między Francja a Anglia
Lernen beginnen
1337 –
klęska Francuzów w bitwie pod Crecy
Lernen beginnen
1346 –
epidemia dżumy, zwanej czarną śmiercią, wyludnienie Europy
Lernen beginnen
1348-1350 –
początek podboju Bałkan przez Turków
Lernen beginnen
1353 –
„Złota Bulla” cesarza Karola IV Luksemburskiego, która regulowała wybór cesarzy
Lernen beginnen
1356-
początek Wielkiej Schizmy w kościele zachodnim
Lernen beginnen
1378 –
bitwa na Kulikowym Polu, zwycięstwo Dymitra Dońskiego nad Tatarami
Lernen beginnen
1380 –
unia polsko-litewska zawarta w Krewie, Władysław Jagiełło królem Polski
Lernen beginnen
1386 –
klęska Serbów w bitwie z Turkami na Kosowym Polu
Lernen beginnen
1389-
unia kalmarska, czyli połączenie Danii, Norwegii i Szwecji
Lernen beginnen
1397 –
bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410-
początek soboru w Konstancji, który miał zakończyć Wielka Schizmę
Lernen beginnen
1414 –
klęska Francuzów pod Azincourt, przewaga Anglików w wojnie stuletniej
Lernen beginnen
1415 –
spalenie Jana Husa na stosie podczas soboru w Konstancji
Lernen beginnen
1415
początek wojen husyckich w Czechach
Lernen beginnen
1419 –
bitwa pod Lipanami, podczas której zostali rozgromieni taboryci (skrajny odłam husytów)
Lernen beginnen
1434 –
rozbicie rycerstwa węgierskiego przez Turków pod Warną, śmierć w bitwie Władysława Jagiellończyka, króla Polski i Węgier
Lernen beginnen
1444 –
koniec wojny stuletniej we Francji
Lernen beginnen
1453 –
zdobycie Konstantynopola przez Turków
Lernen beginnen
1453 –
pierwsza książka wydana drukiem – „Biblia” Jana Gutenberga
Lernen beginnen
1455 –
wybuch w Anglii wojny domowej zwanej „Wojną Dwóch Róż”.
Lernen beginnen
1455 –
II pokój toruński, kończący wojnę 13-letnią i oznaczający zmierzch potęgi krzyżackiej
Lernen beginnen
1466 –
początek inkwizycji w Hiszpanii
Lernen beginnen
1478 –
zjednoczenie Hiszpanii pod berłem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego
Lernen beginnen
1479 –
koniec Wojny Dwóch Róż w Anglii, objęcie tronu przez Henryka VII Tudora, początek panowania dynastii Tudorów
Lernen beginnen
1485 –
ukazanie się „Młota na czarownice”, czyli podręcznika śledztw w sprawie o czary
Lernen beginnen
1486 –
upadek emiratu Grenady, wyparcie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego
Lernen beginnen
1492 –
odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Lernen beginnen
1492 –

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.