Top 1000 Latvian Words 301 - 350

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
problem
You have to deal with this problem no matter how difficult it may seem.
Lernen beginnen
problēma
Tev ir jāstājas pretī šai problēmai, neskatoties uz to, cik sarežģīta tā ir.
until
You can't go home until you finish your work.
Lernen beginnen
līdz
Tu nevari iet mājās līdz neesi pabeidzis darbu.
phone
What's your phone number?
Lernen beginnen
telefons
Kāds ir tavs telefona numurs?
change
Sorry, but I have to make a lot of changes to your project.
Lernen beginnen
izmaiņas
Atvaino, bet man ir jāveic daudz izmaiņu tavā projektā.
times
I go to the gym three times a week.
Lernen beginnen
reizes
Es eju uz sporta zāli trīs reizes nedēļā.
part
It's only a part of the story.
Lernen beginnen
daļa
Tā ir tikai daļa stāsta.
comes
She always comes to visit me in the afternoon.
Lernen beginnen
darbības vārds "nākt" tagadnes trešajā personā
Viņa vienmēr nāk mani apciemot pēcpusdienā.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Latvian Words"
(Insgesamt 999 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.