Top 1000 Latvian Words 801 - 850

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
association
This association deals with the right treatment of animals in animal shelters.
Lernen beginnen
asociācija
Šī biedrība nodarbojas ar dzīvnieku pareizu ārstēšanu dzīvnieku patversmēs.
west
The hero set off on a trip to the Wild West.
Lernen beginnen
rietumi
Varonis uzsāku ceļu uz Mežonīgajiem rietumiem.
above
There is a poster above the bed.
Lernen beginnen
virs
Vits gultas atrodas plakāts.
addition
This book will be a fine addition to my collection.
Lernen beginnen
pielikums
Šī grāmata būs lielisks pielikums manai kolekcijai.
organization
The World Health Organization was established in 1948.
Lernen beginnen
organizācija
Pasaules Veselības organizācija tika nodibināta 1948. gadā.
professional
Ted wants to become a professional volleyball player.
Lernen beginnen
profesionāls
Teds grib būt profesionāls volejbola spēlētājs.
post
also: mail
Send me a postcard by post when you're on holiday!
Lernen beginnen
pasts
Nosūti man pastkarti, kad esi brīvdienās!
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Latvian Words"
(Insgesamt 999 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.