Top 1000 Latvian Words 751 - 800

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
required
Proper attire is required if you want to enter Harrods in London.
Lernen beginnen
darbības vārda "pieprasīt" vienkāršā pagātne
Ja tu vēlies iekļūt "Harrods" Londonā, tev nepiešams kārtīgs apģērbs.
according
According to my grandmother, one glass of wine a day makes you live longer.
Lernen beginnen
saskaņā
Saskaņā ar manas vecmammas teikto, viena glāze vīna dienā paildzina mūžu.
recent
The recent edition of this comic book was the best!
Lernen beginnen
nesens
Šīs komiksu grāmatas nesenais izlaidums bija vislabākais!
products
The company is distributing sample products as a means of promoting.
Lernen beginnen
produkti
Uzņēmums, polpularizējot savu produktu, izdala paraugproduktus.
field
area of interest
She's an expert in the field of linguistics.
Lernen beginnen
joma
Viņa ir eksperte lingvistikas jomā.
field
land
What is growing in this field?
Lernen beginnen
tīrums
Kas aug tajā tīrumā?
various
Various artists will perform during this event.
Lernen beginnen
dažādi
Šī pasākuma laikā uzstāsies dažādi mākslinieki.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Latvian Words"
(Insgesamt 999 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.