Top 1000 Latvian Words 701 - 750

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
global
also: whole
We need a global picture of the problem to solve it.
Lernen beginnen
vispārējs
Mums nepieciešams vispārējs skatījums uz problēmu, lai to atrisinātu.
market
a place where you can buy products
I buy groceries at a local farmer's market.
Lernen beginnen
tirgus
vieta, kur var nopirkt produktus
Es produktus pērku vietējā zemnieku tirgū.
industry
The governor tried to attract more industry to his state.
Lernen beginnen
rūpniecība
Gubernators mēģināja piesaistīt savai valstij vairāk rūpniecības nozaru.
to board
also: get on
We were too late to board the plane.
Lernen beginnen
iekāpt kuģī (lidmašīnā)
Mēs ieradāmies pārāk vēlu, lai iekāptu lidmašīnā.
learning
Learning languages is now a must.
Lernen beginnen
mācīšanās
Mūsdienās, valodu mācīšanās ir vajadzība.
issues
refers to newspaper or magazine editions
He has all the past issues of the Times.
Lernen beginnen
izdevumi
Viņam ir visi iepriekšējie laikraksta "Times" izdevumi.
market
people who buy a product
Is there a market for our product?
Lernen beginnen
tirgus
Vai pastāv tirgus mūsu produktam?
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Latvian Words"
(Insgesamt 999 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.