Wodorotlenki, kwasy i sole

5  1    21 Datenblatt    sofka6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wzór ogólny tlenków.
Lernen beginnen
EnOm E-pierwiastek, n i m-indeksy stechiometryczne, O-tlen
Z czego składa się każdy wodorotlenek?
Lernen beginnen
z metalu i grupy wodorotlenkowej
Wszystkie nazwy NaOH, KOH, Ca(OH) i HCl.
Lernen beginnen
NaOH-wodorotlenek sodu, soda kaustyczna, soda żrąca KOH-wodorotlenek potasu, potaż kaustyczny, potaż żrący Ca(OH)-wodorotlenek wapnia, wapno gaszone HCl-kwas solny, kwas chlorowodorowy, chlorowodór, kwas żołądkowy
Co znajduje się w każdym wzorze strukturalnym wodorotlenków i kwasów tlenowych?
Lernen beginnen
mostek tlenowy
Dwa sposoby otrzymywania wodorotlenków.
Lernen beginnen
tlenek metalu + woda -wodorotlenek; metal + woda -wodorotlenek + wodór
Jaki pierwiastek z grupy 1-szej lub 2-giej nie zareaguje z wodą(nawet po podgrzaniu?
Lernen beginnen
beryl
Co to są indykatory?
Lernen beginnen
są to substancje lub mieszaniny, które zmieniają barwę w różnych odczynach roztworu(pH roztworu)
Co to są zasady i jakie jony w nich występują?
Lernen beginnen
wodne roztwory wodorotlenków, są w nich obecne aniony wodorotlenkowe oraz kationy metalu
Właściwość pochłaniania wody z powietrza.
Lernen beginnen
higroskopijność
Równanie reakcji przedstawiające proces mętnienia wody wapiennej.
Lernen beginnen
Ca(OH)2 + CO2 - CaCO3 + H2O
Podział kwasów.
Lernen beginnen
tlenowe i beztlenowe
Co się dzieje z substancjami organicznymi po wylaniu na nich azotowego(V)?
Lernen beginnen
żółkną
Co to są elektrolity?
Lernen beginnen
elektrolity-związki chemiczne, których wodne roztwory przewodzą prąd
Według jakiego naukowca jest ta definicja: kwasy-związki chemiczne lub jony, które mogą oddawać protony?
Lernen beginnen
według Brönsteda i Lowry'ego(B-L)
Jak otrzymujemy kwas chlorowy(VII)?
Lernen beginnen
działamy stężonym kwasem siarkowym(VI) na nadchlorany
Jaka jest masa atomowa H2SO4(mS=32u)?
Lernen beginnen
98u
Z czego składa się każda sól?
Lernen beginnen
z metalu i reszty kwasowej kwasu od którego pochodzi
Najprostszy sposób otrzymywania soli beztlenowych.
Lernen beginnen
metal + niemetal - sól kwasu beztlenowego
W którą stronę układu okresowego pierwiastków chemicznych jest wzrost aktywności chemicznej metali?
Lernen beginnen
z góry do dołu
Co to są wodorosole?
Lernen beginnen
sole, których aniony reszt kwasowych zawierają atom wodoru
Co znaczy
Lernen beginnen
Co znaczy auf Polnisch
substancja trująca

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.