500 most important Czech verbs 201 - 225

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to count
Count to 10 and open your eyes.
Lernen beginnen
počítat
Počítej do 10 a otevři oči.
to tire
Vacuuming tires me horribly.
Lernen beginnen
unavit
Vysávání mě příšerně unavuje.
to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
Lernen beginnen
cítit
cítit čichem, očichat
Cítíš mou novou, drahou voňavku?
to dress
I love the way you dress.
Lernen beginnen
oblékat se
Zbožňuji jak se oblékáš.
to allow
My parents don't allow me to smoke.
Lernen beginnen
dovolit
Moji rodiče mi nedovolí, abych kouřil.
to realize
When did you realize that?
Lernen beginnen
uvědomit si
Kdy sis to uvědomil?
to fix
The plumber fixed the broken flush.
Lernen beginnen
opravit
Klempíř opravil rozbité splachování.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.