500 most important Czech verbs 226 - 250

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to raise
We're planning to raise our employees' wages.
Lernen beginnen
zvýšit
Plánujeme zaměstnancům zvýšit platy.
to be born
I was born into a big family.
Lernen beginnen
narodit se
Narodil jsem se do velké rodiny.
to study
What is your sister studying?
Lernen beginnen
studovat
Co studuje tvá sestra?
to escape
It's impossible to escape from prison.
Lernen beginnen
utéct
Utéct z vězení je nemožné.
to steal
Someone stole my purse!
Lernen beginnen
krást
Někdo mi ukradl kabelku!
to arrive
The bus arrives at the station at 5pm.
Lernen beginnen
přijít
také: dorazit
Autobus přijede na stanici o 17:00.
to contact
How can I contact you?
Lernen beginnen
kontaktovat
také: spojit se
Jak tě můžu kontaktovat?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.