500 most important Czech verbs 400 - 425

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to satisfy
I simply can't satisfy my hunger.
Lernen beginnen
uspokojit
Já prostě nemůžu uspokojit svůj hlad.
to succeed
Working hard doesn't mean you will succeed in your life.
Lernen beginnen
uspět
Pokud tvrdě pracuješ, neznamená to, že v životě uspěješ.
to cure
Why can't some diseases be cured?
Lernen beginnen
léčit
Proč se některé nemoci nedají léčit?
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
Lernen beginnen
pozorovat
Pozorujeme chování velryby.
to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
Lernen beginnen
zlepšit se
Moje angličtina se výrazně zlepšila od kdy jsem začal používat webovou aplikaci Fiškotéka.
to indicate
Put on the blinker to indicate where you're going.
Lernen beginnen
ukázat
také: udávat, naznačovat
Vyhoď směrovku, aby si ukázal, kam jdeš.
to advise
Can you advise me what to do?
Lernen beginnen
poradit
Můžeš mi poradit, co mám dělat?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Most important Czech verbs

Here you will find a list of the translation of the 500 most important Czech verbs, whether they are reflexive, modal, dative, regular, irregular, imperative, perfective, common, of motion, basic or conjugate in past tense, future tense or present tense. Try to learn a new language with Vocapp and different types of verbs, you will find as well some examples of the basic verbs in English to Czech in useful phrases. They are five hundreds in total and you will notice how it will be easy to understand Czech verbs and keep them all in mind!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.