500 most important Czech verbs 375 - 400

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to greet
He never greets me when he comes to the office.
Lernen beginnen
pozdravit
Nikdy mě nepozdraví, když vejde do kanceláře.
to explode
A bomb exploded in the shopping center.
Lernen beginnen
vybuchnout
V nákupním centru vybuchla bomba.
to fry
Can you fry three eggs for me?
Lernen beginnen
smažit
také: vysmahnout
Můžeš mi usmažit tři vajíčka?
to negotiate
You should have negotiated a higher salary.
Lernen beginnen
dohodnout
také: vyjednat
Měl ses domluvit na vyšším platu.
to interrupt
Why are you always interrupting me?
Lernen beginnen
přerušit
Proč mě pořád přerušuješ?
to argue
Don't argue with me!
Lernen beginnen
hádat se
Nehádej se se mnou!
to flow
The Vistula flows through Warsaw.
Lernen beginnen
téct
Visla teče přes Varšavu.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.