500 most important Czech verbs 476 - 500

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to retain
Revise new words if you want to retain them.
Lernen beginnen
uchovat si
Opakuj si nová slovíčka pokud si je chceš uchovat v paměti.
to undo
Could you help me undo the buttons?
Lernen beginnen
rozepnout
Můžeš mi pomoci rozepnout knoflíky?
to entrust
We entrust our safety to the police.
Lernen beginnen
svěřit
Svou bezpečnost jsme svěřili policii.
to impose
I hope I'm not imposing...
Lernen beginnen
vnucovat
Doufám, že se nevnucuji...
to prohibit
Smoking is prohibited in this hotel.
Lernen beginnen
zakázat
Kouření v hotelu je zakázáno.
to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
Lernen beginnen
podstoupit
Mnoho žen podstupuje plastické operace.
to overtake
I can't overtake this truck.
Lernen beginnen
předběhnout
Nemůžu předběhnout toto nákladní auto.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.