500 most important Czech verbs 451 - 475

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to delete
I deleted his number.
Lernen beginnen
vymazat
Vymazal jsem si jeho číslo.
to be thirsty
I'm so thirsty I could drink five liters of water!
Lernen beginnen
mít žízeň
Mám takovou žízeň, že bych vypil pět litrů vody!
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
Lernen beginnen
vařit
Voda se vaří při teplotě 100 stupňů Celsia.
to conquer
Our country was conquered by Russia.
Lernen beginnen
dobýt
Rusko dobylo naši zemi.
to dine
Every Saturday I dine with my family.
Lernen beginnen
obědvat
také: stolovat
Každou sobotu obědvám spolu se svou rodinou.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
Lernen beginnen
proniknout
Naší strategií je proniknout na evropský trh.
to consist of
The exam consisted of written and oral parts.
Lernen beginnen
skládat se
Zkouška se skládala z písemné a ústní části.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.