najważniejsze daty

 0    54 Datenblatt    aniapuscian
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
HENRYK WALEZY 1573-1574
Lernen beginnen
artykuły henrykowskie, pacta conventa(zobowiązanie króla wobec szlachty)
STEFAN BATORY 1576-1586
Lernen beginnen
wojna z Rosją o inflanty
ZYGMUNT III WAZA 1587-1632
Lernen beginnen
przenosi stolicę do Warszawy, unia Brzeska 1590
WŁADYSŁAW IV WAZA 1648-1668
Lernen beginnen
buduje w Warszawie kolumnę
JAN KAZIMIERZ WAZA
Lernen beginnen
potop szwedzki
MICHAŁ WIŚNIOWIECKI 1669-1696
Lernen beginnen
,
JAN III SOBIESKI 1674-1696
Lernen beginnen
Bitwa pod Wiedniem
AUGUST II MOCNY 1697-1706
Lernen beginnen
,
STANISŁAW LESZCZYŃSKI 1704-1709
Lernen beginnen
,
AUGUST III SAS 1733-1763
Lernen beginnen
,
STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI 1764-1795
Lernen beginnen
,
1000r (CHROBRY I OTTON III)
Lernen beginnen
ZJAZD W GNIEŹNIE
1025r
Lernen beginnen
KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO I MIESZKA II
1039 (KAZIMIERZ ODNOWICIEL)
Lernen beginnen
PRZENOSI STOLICĘ DO KRAKOWA
1076
Lernen beginnen
KORONACJA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO I ŚMIERĆ ŚW. STANISŁAWA
1096
Lernen beginnen
I WYPRAWA KRZYŻOWA
1138-1320 (B. KRZYWOUSTY)
Lernen beginnen
PODZIAŁ POLSKI NA DZIELNICE
1088
Lernen beginnen
PIERWSZY UNIWERSYTET W EUROPIE
1226 (KONRAD MAZOWIECKI)
Lernen beginnen
SPROWADZENIE KRZYŻAKÓW DO POLSKI
1241
Lernen beginnen
NAJAZD MONGOŁÓW NA POLSKĘ
1320
Lernen beginnen
ZJEDNOCZENIE ZIEM POLSKI PRZEZ ŁOKIETKA, KORONACJA
1331 (ŁOKIETEK)
Lernen beginnen
BITWA POD PŁOWCAMI
LUDWIK WĘGIERSKI
Lernen beginnen
I PRZYWILEJ KOSZYCKI
1493 (JAN OLBRACHT)
Lernen beginnen
I SEJM WALNY
RUSYFIKACJA ZIEM ZABORU ROSYJSKIEGO
Lernen beginnen
-ZLIKWIDOWANIE ODRĘBNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO - WYNARODOWIENIE POLAKÓW
GERMANIZACJA ZIEM ZABORU PRUSKIEGO
Lernen beginnen
-RUGI PRUSKIE -"KULTUR CAMP"-WALKA O KULTURĘ
AUTONOMIA GALICYJSKA
Lernen beginnen
SWOBODY POLAKÓW W ZABORZE AUSTRIACKIM
STYL GOTYCKI
Lernen beginnen
duże okna, rozety, ostre łuki, wysokie wieże, krzyżowo żebrowe sklepienia, zastąpienie kamieni gegłą
STYL ROMAŃSKI
Lernen beginnen
małe okna, grube mury z kamienia, okrągłe łuki, krzyżowo kołowe sklepienia, rotundy
972r.
Lernen beginnen
Mieszko I zwycięża z Niemcami (CEDYNIA)
1109r.
Lernen beginnen
Krzywousty zwycięża z Niemcami (GŁOGÓW)
1410r.
Lernen beginnen
Bitwa pod GRUNWALDEM(Jagiełło, Krzyżacy)
1454-1466
Lernen beginnen
wojna 13- letnia z zakonem
1525r.
Lernen beginnen
Hołd Pruski(Zygmunt Stary)
1655r.
Lernen beginnen
Potop Szwedzki (Jan Kazimierz)
1241r.
Lernen beginnen
bitwa pod Legnicą, Najazd Mongołów, śmierć Pobożnego
1364
Lernen beginnen
założenie Akademii Krakowskiej
1385r.
Lernen beginnen
I Unia z Litwą (unia personalna)
1498r.
Lernen beginnen
Vasco da Gama, odkrycie Ameryki
Ferdynand Magellan
Lernen beginnen
opłyną Kulę Ziemską
992
Lernen beginnen
Mieszko I
992-1025
Lernen beginnen
Bolesław Chrobry
1025-1034
Lernen beginnen
Mieszko II
1058-1079
Lernen beginnen
Bolesław Szczodry
Bolesław Krzywousty
Lernen beginnen
,
1314-1333
Lernen beginnen
Władysław Łokietek
1333-1370
Lernen beginnen
Kazimierz Wielki
1370-1386
Lernen beginnen
Władysław Jagiełło
1434-1444
Lernen beginnen
Władysław III Warneńczyk(król Polski i Węgier, bitwa pod Warną)
1501-1506
Lernen beginnen
Aleksander
1491-1501
Lernen beginnen
Jan Olbracht
1506-1548
Lernen beginnen
Zygmunt I Stary
1548-1572
Lernen beginnen
Zygmunt II August
1573r.
Lernen beginnen
akt konfederacji Warszawskiej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.