Oświecenie w Europie, Nowe potęgi w Europie - Rosja, Prusy, Austria, Polska w okresie panowania Wettinów

 0    16 Datenblatt    Nyanya
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W którym roku zawarto unię w Krewie?
Lernen beginnen
1385
Jakich państw dotyczyła unia w Krewie?
Lernen beginnen
Polski i Litwy (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego)
Czy unia w Krewie była unią realną, czy personalną?
Lernen beginnen
Personalną
Kiedy została zawarta unia lubelska?
Lernen beginnen
1569
Kogo dotyczyła unia lubelska?
Lernen beginnen
Polski i Litwy (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego)
Czy unia lubelska była unią realną, czy personalną?
Lernen beginnen
Realną
Jakiego króla Polskiego dotyczyła unia w Krewie?
Lernen beginnen
Władysława Jagiełły
Jakiego króla Polskiego dotyczyła unia lubelska?
Lernen beginnen
Zygmunta Augusta
Co to absolutyzm oświecony?
Lernen beginnen
Forma ustroju państwa, w której władca przyznaje społeczeństwu pewne wolności, np. tolerancję religijną, pozostając jednocześnie monarchą absolutnym.
Co to wolnomularstwo?
Lernen beginnen
Inaczej masoneria. Ruch międzynarodowy mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów.
Co oznaczało 'Polska nierządem stoi'?
Lernen beginnen
Hasło Polska nierządem stoi wyrażało zgubne przeświadczenie, że sąsiedzi będą tolerować istnienie Rzeczypospolitej słabej, nie zagrażającej ich interesom.
Wymień reformy w Rosji za panowania Piotra I.
Lernen beginnen
Unowocześnienie armii, zmiany obyczajowe, rozwinięcie handlu, manufaktur i rzemiosła, podzielenie Rosji na gubernie i prowincje.
Wymień reformy w Prusach za panowania Fryderyka III, Fryderyka Wilhelma i Fryderyka II.
Lernen beginnen
Nałożenie na mężczyzn obowiązku szkolnego, wzmocnienie administracji państwa, rozbudowanie armii.
Wymień reformy w Austrii za panowania Marii Teresy i Józefa II.
Lernen beginnen
Powołanie Rady Państwa, zniesienie poddaństwa chłopów, zapewnienie wolności religijnej, ograniczanie dyskryminacji Żydów, rozwijanie manufaktur.
Co to Pruski dryl?
Lernen beginnen
Metoda szkolenia i musztry żołnierzy. Polegała ona na bezwzględnym traktowaniu żołnierzy nie wykonujących natychmiast wydanych rozkazów.
Co to Sejm Niemy?
Lernen beginnen
Jednodniowa sesja sejmu za panowania króla Augusta II Mocnego. Sejm ten został nazwany "niemym" z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.