Szereg homologiczny alkanów

5  1    10 Datenblatt    chicken
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Metan
Lernen beginnen
1, CH4
Etan
Lernen beginnen
2, C2H6
Propan
Lernen beginnen
3 C3H8
Butan
Lernen beginnen
4 C4H10
Pentan
Lernen beginnen
5 C5H12
Heksan
Lernen beginnen
6 C6H14
Hepton
Lernen beginnen
7 C7H16
Oktan
Lernen beginnen
8 C8H18
Nonan
Lernen beginnen
9 C9H20
Dekan
Lernen beginnen
10 C10H22

Prosta nauka chemii

Chemia to przedmiot obowiązkowy w szkołach. Wielu uczniów ma jednak problem z tym przedmiotem, bowiem wymaga zapamiętywania wielu trudnych wzorów i nazw. Jednak chemia nie musi być kłopotliwa, wystarczy jedynie wspomóc naukę odpowiednimi materiałami. Co może w tym pomóc? Przede wszystkim interaktywne fiszki. Wystarczy komputer lub tablet, aby rozpocząć naukę, przejrzeć zebrane informacje i szybko przyswoić wiedzę. Fiszki to najprostsza droga do nauczenia się m.in. alkanów.

Metan etan propan butan

Wielu miłośnikom chemii taka wyliczanka jak „metan etan propan butan” jest doskonale znana. A co w przypadku uczniów, którzy dopiero rozpoczęli naukę alkanów? Ich szereg homologiczny, czyli zbiór związków o podobnych właściwościach i budowie, może stanowić problem, jeśli chce się szybko przyswoić wszystkie alkany. Fiszkoteka oferuje najlepszy sposób zapoznania się z tego typu wiedzą. Fiszki posiadają z jednej strony pełną nazwę danego alkanu, z drugiej jego wzór sumaryczny.

Poznaj węglowodory nasycone!

Wystarczy kilka razy przejrzeć fiszki, aby zapamiętać wszystkie alkany. Najprostszym z nich jest metan, który posiada jeden atom węgla i cztery atomy wodoru. Kolejny związek to etan, który ma już dwa atomy węgla i sześć atomów wodoru. Ale nie tylko metan etan tworzą szereg homologiczny alkanów. To także pozostałe związki, coraz bardziej złożone. Aby nie mieć z nimi problemu, wystarczy zajrzeć na Fiszkotekę. Portal ukazuje wszystkie dziesięć alkanów. Nauka z Fiszkoteką to nie tylko gwarancja skuteczności, ale także szybkiego przyswojenia wiedzy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.