Vocabular pentru TOEFL 1 - 25

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accomplish
You have to work a lot to accomplish your goals.
Lernen beginnen
a împlini ceva; a realiza;
Trebuie să lucrezi mult ca să-ți atingi scopurile.
abject
She spent her abject life with a man she didn't love.
Lernen beginnen
a fi într-o situație josnică; desperat; mizerabil
Ea și-a petrecut viața mizerabilă cu un bărbat pe care nu-l iubea.
abstain
He promised to abstain from drinking alcohol.
Lernen beginnen
a se abține (mai ales de la ceva rău sau nesănătos)
El a promis să se abțină de la consumul de alcool.
abruptly
He started to shout abruptly.
Lernen beginnen
pe neașteptate; brusc; aspru
El începuse brusc să strige.
absorbed
I was so absorbed in the task that I didn't notice the time passing.
Lernen beginnen
preocupat de ceva
Eram atât de preocupat de sarcină că nu am observat cum a trecut vremea.
accumulate
The old lady accumulated wealth her entire life.
Lernen beginnen
a aduna
Bătrâna a acumulat avere toată viața ei.
acquire
I acquired an expensive car today.
Lernen beginnen
a achiziționa; a dobândi ceva
Am achiziționat o mașină scumpă azi.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.